Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики

2006;
: cc. 201 - 207
1
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

За Словником української мови (СУМ) проведено дослідження «агресивної» (наступальної) та «миротворчої» лексики та окреслено семантичну структуру, що складається з ієрархічно впорядкованих функціонально-семантичних груп (ФСГ), поділених на семантичні підгрупи в межах лексико-семантичної групи (ЛСГ) (ЛСГ: ФСГ: семантичні підгрупи).

With the help of the Ukrainian Dictionary (UD) the research of «aggressive» (offensive) and «peacemaking» vocabulary was conducted and the semantic structure was outlined. It consists of the hierarchically arranged functional-semantic groups (FSG), those devide into semantic sub-groups within the limits of lexical-semantic group (LSG) (LSG: FSG: semantic sub-groups).

Тимочко І. Семантико-функціональна характеристика «агресивної» та «миротворчої» лексики / Іван Тимочко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 201–207.