Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око)

2006;
: сс. 187 - 191
1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті розглянуто особливості функціонування фразеологізмів із номеном око в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. Відзначено, що фразеологічні одиниці можуть вступати в синонімічні та антонімічні зв’язки, розширювати свою семантичну структуру через появу контекстних додаткових конотацій.

The article deals with peculiarities of functioning the phraseologism with unit око in Ukrainian language at XVI – XVII centuries. It is emphasized that these phraseology units can have synonymic and antonymic connection, enlarge their semantic structure via context supplementary connotation appearance.

Денисюк В. Соматизми як компонент фразеологічних одиниць в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. (на прикладі номена око) / Василь Денисюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 187–191.