Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення

2006;
: сс. 96 - 99
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено описові семантичної структури одного з найвагоміших у лексичній системі української мови семантичного поля дієслів ходи. Дієслова ходи формують найбільшу за обсягом та частотою вживання компонентів словникову статтю ідеографічного словника дієслів переміщення. Розглянуто парадигматичні (родо-видові, синонімічні, антонімічні, словотвірні) зв’язки дієслів ходи.

The article describes the design principles of the ideographic dictionary of Ukrainian verbs (fragment, conceptual field verbs of walk) and examines the related theoretical problems of its creation.

Середницька А. Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення / Анна Середницька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 96–99.