Терміни з адвербіальним компонентом

2006;
: сс. 61 - 63
1
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Стаття присвячена питанню використання прислівника в науковому мовленні в системі термінологічних одиниць на прикладах трьох мікротерміносистем. Наукова розвідка містить опис термінів з адвербіальним компонентом та визначає їх найпродуктивніші словотвірні моделі.

The article is devoted to stylistic usage of adverbs in the scientific style in the system of terminological units concerning 3 microsystems of terms. Scientific research contains the description of terms with an adverbial component and defines the most productive word-building models.

Нечипоренко А. Терміни з адвербіальним компонентом / Алла Нечипоренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 61–63.