Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст.

2006;
: сс. 273 - 277
1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті проаналізовано особливості використання термінологічної лексики в барокових проповідях ХVІІ ст. Дослідження показало, що у проповідях представлена загальнонаукова та різногалузева термінологічна лексика, де вона виконує номінативну функцію, а також уживається зі стилістичною метою.

The article analyses the peculiarities of the terminological vocabulary usage in baroque sermons of XVII century. The research has shown that in sermons there are general and different branches terminological lexical units which have nominative function and can be used with stylistic aim.

Зелінська О. Термінологічна лексика в барокових проповідях ХVІІ ст. / Оксана Зелінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 273–277.