Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях

2006;
: pp. 32 - 37
1
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ
2
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ

У статті розглянуто процеси формування нових знань та їх номінування в текстах наукових праць. Автори підкреслюють значущість заголовка наукової праці номінувати нові ідеї або зазначати напрям шукати за текстом нові (з погляду автора статті) поняття і способи їх номінування. База авторських знань, сформована на основі наукових праць, може бути використана для подальшого термінування нових понять предметної галузі.

The processes of formation of new knowledge and their nomination in texts of scientific works are investigated in the article. The authors make a point of a title of scientific work in nomination of new idea or determination of direction of searching new (from the author’s point of view) concepts in the text and the method of their nomination. The knowledge base of the author formed on scientific works can be used for the following termination of new concepts of object domain.

Пшенична Л. Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях / Людмила Пшенична, Наталія Шишкіна // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 32–37.