Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект

2006;
: сс. 100 - 103
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розкрито й розрізнено значення терміносполук «письменницька (авторська) лексикографія», «словник мови письменника», уточнено значення терміносполук «частотний словник мови письменника», «словопокажчик» і «глосарій до творів». Запропоновано конкретні доповнення до словникових статей видання «Українська мова: енциклопедія» (2004).

In the paper, the meaning of terms ‘writer’s (author’s) lexicography’, ‘writer’s vocabulary’ is revealed and distinguished. The meaning of terms ‘frequency dictionary of writer’s language’, ‘word index’ and ‘glossary’ is defined more precisely. Concrete addenda to the articles in Ukrainian Language: Encyclopedia (2004) are proposed.

Бук С. Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2006. – № 559. – С. 100–103.