Іншомовна лексика в косметиці та косметології

2007;
: сс. 74–78
Authors: 
Надія Гимер

Львівський національний університет ім. Івана Франка

У статті розглянуто чотири групи слів-термінів іншомовного походження, що входять до терміносистеми косметики та косметології, на позначення структури шкіри, її хвороб та вад зовнішності, назв товару та іноземних косметичних фірм, з’ясовано їхнє походження та значення у сучасній науці.

 

The article describes four groups of words-terms of foreign origin that are included to the termsystem of cosmetics and cosmetology and mean the structure of skin, its diseases and defects of appearance, product names and foreign cosmetics firms, clears up their origin and meaning in modern science.

Гимер Н. Іншомовна лексика в косметиці та косметології / Надія Гимер // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 74–78.