Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови

2007;
: сс. 30–32
Authors: 
Ірина Процик

Львівська національний університет ім. Івана Франка

У статті висвітлено основні аспекти роботи над лінгвокраїнознавчим словником власних назв української мови. Основну увагу зосереджено на особливостях опису назв пам’яток природи.

 

This article brightes the main aspects of work on linguistic regional geography vocabulary of Ukrainian proper names. The main focus of article is on peculiarities of sights of nature named description.

Процик І. Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови / Ірина Процик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 30–32.