Про неадекватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову

2007;
: сс. 33–37
Authors: 
Яромир Войтович

Національний університет «Львівська політехніка»

Проаналізовано недоліки в перекладах наукових праць з української та російської на англійську мову. Запропоновано заходи для уникнення запровадження термінів-неологізмів, які спотворюють суть або створюють незручності у сприйнятті.

 

Examples of drawbacks in translations of scientific papers from Ukrainian/Russian are analyzed. Measures for avoiding inadequate sci-tech terms are suggested.

Войтович Я. Про неадикватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову / Яромир Войтович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 33–37.