Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем*

2007;
: сс. 68–74
Authors: 
Надія Міщенко

Інститут програмних систем НАН України

У статті розглянуто особливості творення українською мовою низки термінів на позначення властивостей програмних систем, які уможливлюють здатність програмних систем піддаватися діянню, вираженому перехідними дієсловами.

 

In the article some peculiarities of Ukrainian terms composition used to characterize the capabilities of software systems and components to be undergone the action put into transitive verb are discussed.

 

* - автор висловлює щиру подяку за співпрацю учасникам Київського фізико-математичного термінологічного семінару

Міщенко Н. Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем / Надія Міщенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 68–74.