Система богословських термінів: семантика лексем Апостол, Біблія, Євангеліє

2007;
: сс. 99–102
Authors: 
Сергій Яремчук

Львівський національний університет ім. Івана Франка

У статті йдеться про українські богословські терміни «Апостол», «Біблія», «Євангеліє», розглянуто їх значення, походження, простежено історію дослідження богословських термінів.

 

Тhis article is about Ukrainian theological terms “Apostle”, “Bible”, “Gospel”. It deals with their meanings, ethymology and the history of exploration of the theological terms.

Яремчук С. Система богословських термінів: система лексем Апостол, Біблія, Євангеліє / Сергій Яремчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 99–102.