Уживання запозичень у термінології гандболу

2007;
: сс. 87–89
Authors: 
Ольга Боровська, Надія Юрко

Львівський державний університет фізичної культури

У статті розглянено вживання іншомовних, зокрема англійських запозичень у термінології гандболу. На основі джерельної бази періодичних видань та фахових текстів, описовим методом та методом системного аналізу вивчено походження та вживання запозичень з англійської мови у термінології гандболу, визначено найчастотніші з них.

 

The article deals with the use of foreign, particularly English loanwords in handball terminology. On the basis of periodical and special literary sources the origin and usage of English loanwords have been analysed and the most frequent ones have been determined by means of literary sources analysis method, descriptive method and system analysis method.

Борковська О. Уживання запозичень у термінології гандболу / Ольга Боровська, Надія Юрко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 87–89.