Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови

2007;
: сс. 26–29
Authors: 
Анна Середницька

Національний університет «Львівська політехніка»

Статтю присвячено описові семантичної структури багатозначних дієслів переміщення. Описано п’ять основних причин появи вторинних, семантично-похідних значень у семантичній структурі дієслів переміщення. Розглянуто, як багатозначність дієслів впливає на структуру ідеографічного словника дієслів переміщення, визначаючи поділ лексико-семантичних варіантів одного слова за різними статтями словника.

 

The article describes the design principles of the ideographic dictionary of Ukrainian verbs (fragment, conceptual field verbs of motion) and examines the related theoretical problems of its creation.

Середницька А. Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови / Анна Середницька // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2007. – № 593. – С. 26–29.