Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики

2008;
: сс. 106–108
Authors: 
Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою

Національного університету «Львівська політехніка»

У статті досліджено парадигматичні (синонімічні, антонімічні, гіперо-гіпонімічні) відношення терміносистеми лінгводидактики. На прикладі лексико-семантичного аналізу окремих термінів показано закономірності творення рядів, мікрополів та своєрідних мікросистем. Аналіз лінгводидактичних термінів сприятиме уточненню обсягу понять науки, а отже упорядкуванню зазначеної терміносистеми загалом.

 

The article deals with paradigmatic (synonymic, antonymic, hyperonym/hyponym ) relations of terminology system in language education. The appropriate creation of range, microfields and specific microsystems is described by semantic analysis of individual terms. The analysis of Flanguage education terms will promote specification of scientific concepts, and thus, regulate terminology system in whole.

Туркевич О. Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики / Оксана Туркевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 106–108.