Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці

2008;
: сс. 109–112
Authors: 
Галина Біловус

Львівський національний університет імені Івана Франка

Розглянуто обсяг понять варіантність та трансформація фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістичній науці. На підставі ретроспективного аналізу українських перекладів російськомовних повістей Т. Шевченка простежено подібні та відмінні тенденції у фіксуванні фразеологічних відповідників у перекладних словниках.

 

The scope of the phraseological units variance and transformation notion in modern linguistic studies was considered. Analogous and distinct tendencies at the fixation of the phraseological correspondences in the foreign dictionaries in translation were observed on the grounds of retrospective analysis of the Ukrainian translations of T. Schevchenko’s Russian narratives.

 

Біловус Г. Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці / Галина Біловус // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2009. – № 648. – С. 109–112.