Ухвала 10-ї Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СловоСвіт 2008»

1.  Звернутися до Президента України з пропозиціями:

–  створити Комітет захисту української мови, на який покласти обов’язки реального захисту української мови від негативних впливів та забезпечення її розвитку в усіх сферах діяльності суспільства, бо захист державної мови рівноцінний захисту самої держави;

–  запровадити мовні інспекції при обласних, міських та районних адміністраціях для контролю якості інформаційно-рекламної продукції.

 

2.  Звернутися до Кабінету міністрів України з пропозиціями:

–  утворити фахові термінологічні комісії при кожному міністерстві, відомстві, державній службі для забезпечення гармонізації нормативних документів;

–  запровадити єдину систему «Транслітерування українських текстів з кирилиці на латиницю» Технічного комітету 19 «Науково-технічна термінологія» Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України та доручити Держспоживстандартові України якнайшвидше затвердити її як національний стандарт.

 

3.  Звернутися до Міністерства освіти і науки України з пропозиціями:

–  забезпечити неухильне ведення навчального процесу українською мовою в усіх вищих навчальних закладах;

–  запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників, яким надають гриф міністерства;

–  підвищити навчально-методичний рівень дисциплін з фахової української мови;

–  профінансувати створення термінологічного порталу на базі інтернет-сторінки ТК 19 «Науково-технічна термінологія».

 

4.  Звернутися до Національної академії наук України з пропозиціями:

–  відновити діяльність Правописної комісії;

–  запропонувати Відділенню хімії НАН України звернутися до Держспоживстандарту України з пропозицією скасувати чинний ДСТУ 2439-94 «Елементи хімічні, речовини прості. Терміни та визначення» як такий, у якому відсутні традиційні українські назви хімічних елементів;

–  спрямувати до Відділення фізики та астрономії НАН України листа із пропозицією уніфікувати написання термінів, пов'язаних із поняттям магнетизму.

 

5.  Звернутися до Держспоживстандарту України з пропозицією

–  переглянути термінологічні стандарти, затверджені до 2000-го року.

 

6.  Звернутися до ВАК України з пропозицією

–  надати термінознавству статус окремої спеціальності для захисту дисертацій.

 

7.  Чергову 11-у Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2010» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2010 р.

 

Оргкомітет за дорученням конференції