Науковий комітет

Співголови конференції:

Володарський Є.Т., д.т.н., проф., президент Академії метрології України ( м.Київ)

Микийчук М.М. д.т.н., проф., директор ІКТА (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

 

Члени наукового комітету:

Стадник Б.І., д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Большаков В.Б., д.т.н., г.н.с. вице-президент Академії метрології України (м.Харків)

Байцар Р.І., д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Бубела Т.З., д.т.н., доц. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Василевський О.М. д.т.н., проф. (Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця)

Дорожовець М.М. д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Кондрашов С.І. д.т.н., проф. (НТУ «Харківський політехнічний інститут»,м. Харків)

Косач Н.І., д.т.н., проф. (Харківський аерокосмічний університет, м. Харків)

Івахів О.В. д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Кузьменко Ю.В. к.т.н. (Заст. ген. директора «Укрметтестстандарт», м. Київ)

Кошева Л.О., д.т.н., проф. (Національний авіаційний університет, м. Київ)

Кучерук В.Ю., д.т.н., проф. (Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця)

Луцик Я.Т. , д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Микитин І. П. д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», Львів)

Паракуда В.В., к.т.н., доц. (директор ДП НДІ «Система», Львів)

Петришин І.С., д.т.н., проф. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)

Походило Є.В., д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)

Середюк О.Є., д.т.н., проф. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м.Івано-Францівськ)

Тріщ Р.М., д.т.н., проф. (Українська інженерно-педагогічна академія, м.Харків)

Туз Ю.М., д.т.н., проф. (НТУ України «Київський політехнічний інститут», м. Київ)

Яцишин С.П., д.т.н., проф. (Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів)