Заявка на участь матеріали конференції

Заявка на участь у конференції

(для кожного співавтора окремо)

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь, вчене звання

 

Організація, ВНЗ

 

Посада

 

Адреса 

 

Мобільний телефон

 

E-mail

 

Форма участі (вказати)

(виступ з доповіддю, участь у обговорені, участь з доповіддю у плакатній сесії з постером)

 

 

Матеріали конференції

Матеріали конференції у вигляді збірника тез доповідей планується опублікувати на електронному носії.

Наукові статті за матеріалами конференції, виголошеними на конференції рекомендовані до публікації та оформлені згідно з вимогами до Вісника, будуть опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Вимірювальна техніка та метрологія» і журналі «Метрологія та прилади», які входять до наукометричної бази даних Copernicus (за додаткову оплату).

 

Надсилайте матеріали та заявки у електронному вигляді на адресу з темою листа «TUM-2019»:

tum.conference@gmail.com

та поштою за адресою:

м. Львів–79013, вул. С. Бандери 12, Національний університет «Львівська політехніка», ІКТА, кафедра ІВТ

Довідки за телефоном:

032-258-23-94,

095-576-18-34 (з 9.00 до 17.00)

Коваль Олександра Йосипівна

Звертаємо Вашу увагу: запрошення, заявки на участь в конференції та іншу інформацію можна знайти на сайті Академії метрології України: http://amu.in.ua/developments