Знайти статті…

6209 результатів
Наукові статті Автори Журнал
5951 Властивості термопластичних поліуретанів на основі сумішей простих олігоетерів Volodymyr Anisimov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5952 Біодеструкція і біопошкодження деяких природних полімерів Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5953 Розподіл короткохвильового випромінення у внутрішній порожнині нанотрубок Oleg Figovsky, Dmitry Pashin, Zufar Khalitov and Egor Semenov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5954 Поведінка цеолітвмісного каталізатора типу Y в умовах аерозольного нанокаталізу Oleksandr Kashcheyev, Irene Glikina and Marat Glikin Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5955 Селективне окиснення етилбензолу молекулярним киснем у -фенілетилгідропероксид, каталізоване потрійною каталітичною системою {Ni(acac)2+NaSt(LiSt)+PhOH}. Формування наноструктур {Ni(II)(acac)2∙NaSt∙PhOH}n за допомогою міжмолекулярних Н-зв‘язків Ludmila Matienko, Vladimir Binyukov, Larisa Mosolova and Gennady Zaikov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5956 Гібридні мінерал-полімерні композитні матеріали на основі поліаніліну та кремнезем-глауконіту Mykhaylo Yatsyshyn, Oleksandr Reshetnyak, Nataliya Dumanchuk, Yuriy Kulyk, Nataliya Fartushok and Yuriy Stadnyk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5957 Простий і швидкий спектрофотометричний метод з використанням арсеназо (III) для визначення урану (VI) в низькосортних уранових рудах Hassan Golmohammadi, Abbas Rashidi and Seyed Jaber Safdari Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5958 Анодний розклад комплексоутворювачів на композиційних ТіОх/РtОу-електродах в електролітах на основі солей Cr(III) Olga Kasian, Tatiana Luk’yanenko and Alexander Velichenko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5959 Синтез та застосування в процесах структурування епокси-олігоестерних сумішей пероксидної похідної епоксидної смоли ЕД-20 Mykhaylo Bratychak and Natalia Chopyk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5960 Інноваційне хімотологічне мислення як інтегрована система знань Sergei Boichenko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5961 Особливості термополімеризації метилметакрилату в присутності внутрішньойонних барвників Galyna Grabchuk, Nadiya Derevyanko and Alexander Ishchenko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5962 Структурна організація полімерних металокомплексів з водою або фенантроліном і їх вплив на люмінесцентні властивості Irina Savchenko, Aleksandra Berezhnytska, Yaroslav Fedorov, Nataliya Rusakova, Vladimir Syromyatnikov and Sergey Smola Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5963 Супрамолекулярні наноструктури на основі каталітично активних гетеролігандних комплексів нікелю і заліза. Функціональні моделі Ni(Fe) діоксигеназ Ludmila Matienko, Vladimir Binyukov, Larisa Mosolova, Elena Mil and Gennady Zaikov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5964 Синтез і властивості карбоксилвмісного пер оксидного олігомеру Bogdana Bashta, Piotr Bruzdziak, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5965 Неізоціанатні" полігідроксиуретани на основі сировини рослинного походження Arnold Karateev, Denis Litvinov and Olesya Kalkamanova Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5966 Синтез і характеристика флуор-імідазольних кополімерів Dong-Won Oh, Yong-Seop Park, Woo-Bung Lee, Mi-Sook Park, Kyoung-Haw Jung and Jae-Kyeung Park Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5967 Роль будови і складу ланки у макромолекулі в хімічній пластифікації полімерів Oksana Manchenko and Valeriy Nizhnik Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5968 QSAR аналіз деяких тіазоло[4,5-b]піридинів як нових антиоксидантних агентів: вплив деяких параметрів молекулярної будови сполук на зростання їх активності Olena Klenina, Iryna Drapak, Taras Chaban, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Iryna Golos Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5969 Синтез гетерометалічних кополімерних комплексів, які містять фрагменти β-дикетонатів Mn (II) та Zn(II) Igor Voloshanovsky, Olga Shevchenko, Anastasiia Schastlyvets and Kateryna Burenkova Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5970 Спектрофотометричне дослідження взаємодії йонів паладію(IІ) з 5-гідроксиіміно-4-іміно-1,3-тіазолідин-2-оном Lesya Lozynska and Oleksandr Tymoshuk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5971 Окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності іммобілізованих каталітичних композицій Oksana Makota and Lidiya Bulgakova Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5972 Синтез 3S-заміщених тріазино[5,6-b]індолів та 4-тіазолідинон-тріазино[5,6-b]індольних гібридних молекул з протипухлинною активністю Stefan Harkov, Dmytro Havrylyuk and Roman Lesyk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5973 Точкові дефекти та фізико-хімічні властивості кристалів у системі Pb-Bi-Te Dmytro Freik and Liliya Turovska Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5974 Особливості кристалічних структур гетеро катіонних октаціанідометалатів молібдену та вольфраму Dariya Semenyshyn, Iryna Typilo, Roman Gladyshevskii and Volodymyr Starchevskii Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5975 VII-а польсько-українська наукова конференція "Полімери спеціальних застосувань" Mohamed Bakar Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5976 Хімічне модифікування епоксидних смол двохосновними кислотами Bogdana Bashta, Olena Astakhova, Olena Shyshchak and Michael Bratychak Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5977 65/5000 Міжнародна науково-практична конференція "Полімерні матеріали-2012" Gennady Zaikov, Lidiya Zimina and Larisa Madyuskina Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5978 6-а Міжнародна конференція "Час полімеру (ТОП) та композитів" Gennady Zaikov, Lidiya Zimina, Marina Artsis and Larisa Madyuskina Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5979 Класифікація біопошкоджень, методи оцінювання і способи захисту Elena Pekhtasheva, Anatoly Neverov, Stefan Kubica and Gennady Zaikov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5980 Синтез і характеристики декстранметакрилатів Volodymyr Donchak, Ruslan Yuryev, Khrystyna Harhay and Stanislav Voronov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5981 Хімічний метод поверхневої активації волокнистих матеріалів на основі поліетилентерефталату (ПЕТ) Natalia Prorokova, Alexey Chorev, Sergey Kuzmin, Svetlana Vavilova and Valeriy Prorokov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5982 Екологічний сорбент на основі сапоніту українських родовищ Victoria Spivak, Igor Astrelin, Natalia Tolstopalova and Iryna Atamaniuk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5983 Вплив якості вугілля на процес його знесірчування 1. Вплив органічної частини Serhiy Pysh’yev, Volodymyr Gunka, Olena Astakhova, Yuri Prysiazhnyi and Michael Bratychak Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5984 Синтез та властивості деяких тіазоло[4,5-b]піридинів Taras Chaban, Olena Klenina, Iryna Drapak, Volodymyr Ogurtsov, Igor Chaban and Volodymyr Novikov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5985 Порошкова електростатична технологія емалювання побутової техніки Oksana Shalygina, Lyuidmyla Bragina and Mykola Kuryakin Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5986 Поверхневе модифікування сіркою золь-гель порошків титану(IV) оксиду Yaroslav Vakhula, Khrystyna Besaha and Iryna Lutsyuk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5987 Приріст пористих плівок оксиду цинку за допомогою електрохімічного анодування з використанням електроліту на основі гліцерину Niyamat Beedri, Yusuf Inamdar, Suhail Anjum Sayyed, Arif Shaikh, Sandesh Jadkar and Habib Pathan Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5988 Упарювання гідролізної сульфатної кислоти відхідними газами печей прожарювання пасти метатитанової кислоти Yaroslav Kalymon, Andriy Helesh and Oleg Yavorskyi Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5989 Адсорбція БТК та ПАВ полімерними смолами у стаціонарному шарі: напівпромислова оцінка Carla da Silva, Cintia Barros, Yure Queiros, Luiz Marques, Ana Maria Louvisse and Elizabete Lucas Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5990 Електроосадження функціональних кобальт-срібних і кобальт-вольфрамових сплавів Marina Ved, Nikolay Sakhnenko, Marina Glushkova and Tetiana Bairachna Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5991 Окси-біорозклад поліетіленових сумішей з крохмалєм, целюлозою та синтетичними додатками Anna Koroleva, Maria Huebner, Yulia Lukanina, Anatoliy Khvatov, Anatoliy Popov and Tatiana Monakhova Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5992 Синтез та властивості епоксидвмісних коолігомерів, отриманих на основі нафтополімерних смол, синтезованих методом гетерогеннокаталітичнoї олігомеризації Taras Voronchak, Irena Nykulyshyn, Zorian Pikh and Anna Rypka Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5993 Одержання полімерних наномембран методом надглибокого проникнення Oleg Figovsky, Elena Gotlib, Dmitry Pashin and Alexander Makeev Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5994 Електросинтез полі(селенофен-кO-тіофенових) плівок в диетилетераті трифлуористого бору/етиловому етері Fadi Alakhras Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5995 Гідролітична деструкція полі(3-гідроксибутирата) і його похідних: характеристики та кінетична поведінка Anton Bonartsev, Arasha Boskhomdzhiev, Vera Voinova, Taniana Makhina, Vera Myshkina, Sergey Yakovlev, Irina Zharkova, Elena Filatova, Anton Zernov, Dmitry Bagrov, Natalia Andreeva, Alexander Rebrov, Garina Bonartseva and Alexey Iordan Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5996 Адсорбційне модифікування високодисперсного магнію гідросилікату Iryna Lutsyuk, Yaroslav Vakhula, Volodymyr Levytskyi and Liliya Zhuk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5997 Дослідження фотоіндукованої орієнтації в поліметакрилатах з побічними азобензольними фрагментами Oksana Nadtoka and Oleg Yaroshchuk Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5998 Феноменологіяні коефіцієнти в’язкості низькомолекулярних простих рідин та розчинів Tea Lobzhanidze Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
5999 Окиснення моноксиду вуглецю з використанням кобальтових каталізаторів: короткий огляд Gaurav Rattan and Maninder Kumar Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
6000 Феноменологіяні коефіцієнти в’язкості низькомолекулярних простих рідин та розчинів Yuriy Medvedevskikh and Oksana Khavunko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»