Знайти статті…

7923 результатів
Наукові статті Автори Журнал
601 Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води Abhishek Srivastava, Vivek Sharma, Neetu Srivastava, R. Naik Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
602 Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом Володимир Майструк, Роман Гаврилів Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
603 Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами Ярослав Литвиняк, Ігор Юрчишин Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
604 Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом Олексій Ланець, Павло Майструк, Володимир Боровець, Ірина Деревенько Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
605 Визначення параметрів віброударних машин із урахуванням їхніх визначальних характеристик Володимир Гурський, Ігор Кузьо, Василь Лозинський Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
606 Видалення вм’ятин на металевих покриттях автомобілів за допомогою «індукторної системи з екраном, що притягає» Є. О. Чаплигін, С. О. Шиндерук, О. С. Сабокар, В. В. Дзюба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
607 Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
608 Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами Ігор Щур, Юрій Білецький Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
609 Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки Валерій Місюренко, М. Б. Семенюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
610 Робастна стійкість дробових електромеханічних систем Ярослав Марущак, Богдан Копчак, Лідія Каша Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
611 Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії В. Р. Левонюк, Георгій Лисяк, Андрій Чабан Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
612 МЕТАФОРИЧНЕ ВИРІШЕННЯ СЦЕНОГРАФІЇ ВИСТАВИ “ДРУЖИНА ІЗ СЕЛА” НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ “САДОВОЇ КІМНАТИ”, ПОПУЛЯРНОЇ В НЕОКЛАСИЧНІЙ АРХІТЕКТУРІ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст. П. В. Босий Серія Архітектура
613 Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії Андрій Куцик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
614 Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина Л. Ф. Карплюк, Володимир Мороз, Ігор Головач , А. Ю. Нищий Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
615 Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
616 Вплив ступеня шунтування магнітного потоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами Ігор Гавдьо Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
617 Дослідження динаміки приводу підіймання екскаватора-драглайна ЕШ-15/90а І. В. Волошина, Володимир Мороз, Володимир Цяпа, Л. Ф. Карплюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
618 Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
619 Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації львівщини А. Крижанівський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
620 Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехніки Орест Гамола, В. І. Коруд, Сергій Рендзіняк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
621 Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12) Ігор Головач , Л. Ф. Карплюк, Б. Й. Сильвеструк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
622 Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує ПС «Західноукраїнська» та ПС «Вінницька» Андрій Чабан, В. Р. Левонюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
623 Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
624 Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача Ігор Щур, Володимир Козій, П. Й. Голубовський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
625 Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги Валерій Чибеліс, Вадим Лободзинський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
626 Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов Костянтин Покровський, Ольгерд Маврін, Юрій Шелех Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
627 Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса Валерій Місюренко, М. Б. Семенюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
628 Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів Н. Г. Мальцева, Михайло Олійник, В. Г. Федишин Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
629 Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів Орест Лозинський, Ярослав Паранчук, Володимир Цяпа Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
630 Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження Андрій Куцик, М. Б. Семенюк, А. А. Євченко, Т. Я. Дзьоба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
631 Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі Б. В. Дмитрик, Олександр Равлик, Ігор Сабадаш, Назар Равлик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
632 Аналіз впливу типу системи збудження синхронного генератора на його перехідні характеристики в автономному режимі Я. Грицюк, Володимир Коновал, Володимир Мороз Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
633 Методика розрахунку коефіцієнтів підсилення регулятора статичного тиристорного компенсатора В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
634 Проблеми експлуатації компенсувальних пристроїв в електричних мережах живлення шахт Юрій Варецький, Олена Пастух, В. М. Горбань Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
635 Енергоформівне керування нелінійними системами на прикладі двозонного електроприводу постійного струму Юрій Білецький, Р. Білецький Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
636 Фізична модель системи телемеханіки для оперативно-диспетчерського управління підстанціями М. В. Базилевич, П. М. Баран, В. П. Кідиба, Георгій Лисяк, Ігор Сабадаш Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
637 Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталеплавильної печі попередньою комутацією пічного агрегату В. Г. Гапанович, В. П. Кідиба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
638 Основні аспекти інтеграції вітрових електричних станцій в енергосистеми Михайло Сегеда, О. Б. Дудурич Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
639 Співвідношення індуктивностей розсіяння екранованих циліндричних співвісних обмоток на феромагнітному осерді М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
640 Компенсація реактивної потужності в системах електроспоживання з силовими випрямлячами Євген Федів, Ольга Сівакова Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
641 Моделювання комутаційних процесів ліній надвисокої напруги 750 кВ Олександр Равлик, В. Я. Стецик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
642 Оцінка ефективності вітроелектростанції на основі даних з відкритих джерел Костянтин Покровський, М. Ю. Кужелєв Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
643 Вплив розрядності даних на точність визначення кута в індукційних давачах кута Володимир Мороз, В. Оксентюк, П. Болкот, К. Снітков Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
644 Дослідження однофазного режиму роботи трифазного асинхронного двигуна Василь Маляр, Орест Гамола, В. С. Мадай, Ігор Гавдьо Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
645 Структура багатозв’язаної системи керування режимами електротехнологічного комплексу «дугова сталеплавильна піч — електропостачальна мережа» Орест Лозинський, Ярослав Паранчук Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
646 Квадратично-інтегральний метод розпізнавання аварійних ситуацій ліній електропересилання Георгій Лисяк, І. І. Островка, В. В. Сабадаш Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
647 Експрес-оцінка резонансних перенапруг в анормальних режимах магістральних електричних мереж В. В. Кучанський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
648 Математичне моделювання режимів роботи синхронного генератора з широтно-імпульсним регулюванням збудження Андрій Куцик, М. Б. Семенюк, Валерій Місюренко Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
649 Моделювання обмежувачів максимального збудження синхронних машин для аналізу стійкості електроенергетичних систем Володимир Коновал, Андрій Козовий Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
650 Дослідження впливу похибок квантування телеінформації на результати нейроматематичного моделювання Н. Б. Дьяченко, Б. І. Дурняк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»