Знайти статті…

7366 результатів
Наукові статті Автори Журнал
601 Зміна парадигми філософування як основа детермінації в теорії доказовості О. Чорнобай , І. Коваль Юридичні науки
602 Канонічна певність благодаті Святих місць С. Сливка Юридичні науки
603 Сутність та види злочинів проти власності в Київській Русі І. Паньонко, Віталій Коваль Юридичні науки
604 Феномен глобалізації у концепціях сучасної православної богословсько-культурологічної думки Юрій Пайда Юридичні науки
605 Концепт моделі «поведінки» у філософсько-правовому дискурсі Т. Гарасимів Юридичні науки
606 Ґендерний аспект в професійній діяльності та ґендерна нерівність на ринку праці І. Андрусяк Юридичні науки
607 Феномен нації у науковому дискурсі: до методології проблеми історичної спадкоємності нації та держави І. Терлюк Юридичні науки
608 До питання оплати праці юристів, зайнятих адвокатською практикою, в Україні: історико-правова ретроспектива В. Макарчук Юридичні науки
609 Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження В. Ортинський Юридичні науки
610 Інститут адміністративної відповідальності: проблеми та перспективи розвитку І. Комарницька Юридичні науки
611 Конституційно-правова доктрина народного суверенітету: історія становлення та сучасна інтерпретація В. Ковальчук, Я.Богів Юридичні науки
612 Цивільний відповідач у кримінальному провадженні С. Сорока, Г. Римарчук Юридичні науки
613 Юридичні помилки в кримінальному законодавстві: проблеми криміналізації та декриміналізації T. Мартьянова Юридичні науки
614 Питання попередження злочинності щодо мігрантів у рішеннях XII Конгресу Організації Об’єднаних Націй з питань боротьби зі злочинністю та кримінального правосуддя 2010 р. К. Марисюк, Наталія Слотвінська Юридичні науки
615 Особливості судово-медичної експертизи речових доказів біологічного походження Л. Гула, Марія Ярмолюк Юридичні науки
616 Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства Л. Гула, В. Черепущак Юридичні науки
617 Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб Л. Гула, Христина Пелех Юридичні науки
618 Характеристика судово-бухгалтерської експертизи Л. Гула, Олег Михалюк Юридичні науки
619 Процесуальний порядок доказування обставин, що мають значення для спростування підозри (обвинувачення) Л. Гула, О. Маслюк Юридичні науки
620 Характеристика судово-товорознавчої експертизи товарів народного споживання та послуг Л. Гула, І. Корольова Юридичні науки
621 Концептуальні підходи до визначення поняття та змісту профілактики (попередження) злочинів у кримінально-виконавчих установах Л. Гула Юридичні науки
622 Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
623 Деякi oсoбливoстi регулювaння дoгoвoру прo спoживчий кредит Р. Римарчук, С. Сорока Юридичні науки
624 Правовстановлюючий документ на нерухоме майно в нотаріальній практиці М. Німак Юридичні науки
625 Особливо охоронювані території та об’єкти (в контексті природно-заповідногофонду) Х. Марич Юридичні науки
626 Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні М. Долинська Юридичні науки
627 Посилення відповідальності за ухилення від сплати аліментів І. Апопій Юридичні науки
628 Про заборони та обмеження в адміністративному праві О. Остапенко Юридичні науки
629 Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права А. Романова, О. Чорнобай Юридичні науки
630 Особливості захисту Європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання С. Цебенко Юридичні науки
631 Теорія спроможностей надприродних таїнств Церкви С. Сливка Юридичні науки
632 Осмислення методологічних підходів у сучасному правознавстві М. Кельман Юридичні науки
633 Теоретико-правовий аналіз взаємовідносин держави і християнської релігії в «філософії права» Гегеля І. Паньонко, О. Ряшко Юридичні науки
634 Аспекти процесуального права в політико-правових поглядах С. Ю. Десницького Олександра Беліченко Юридичні науки
635 Відповідь на лист М. Вакуленка Богдан Рицар, Роман Рожанківський, Роман Микульчик Проблеми української термінології
636 Транслітерація і трансплагіатація (лист до редакції)* Максим Вакуленко Проблеми української термінології
637 Кілька зауваг про українську мову взагалі і наукову зокрема Мирослав Кратко Проблеми української термінології
638 Щодо хемічної термінології Проблеми української термінології
639 Щодо вживання термінів пов’язаних із поняттям магнетизму Проблеми української термінології
640 Ухвала 10-ї Міжнародної наукової конференції «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ СловоСвіт 2008» Проблеми української термінології
641 Музична термінологія англійської, французької, російської та української мов у сфері функціювання Ольга Павлова Проблеми української термінології
642 Структурно-граматична характеристика музичних термінів української мови Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
643 Народне спортивно-ігрове назовництво як елемент спортивного термінотворення Любов Карпець, Тетьяна Шпанько Проблеми української термінології
644 Застосування терміна код в антропокультурній лінгвістиці Надія Андрейчук Проблеми української термінології
645 Терміни варіантність і трансформація та їх застосування в сучасній лінгвістиці Галина Біловус Проблеми української термінології
646 Парадигматичні відношення у термінології лінгводидактики Оксана Туркевич Проблеми української термінології
647 Давньогрецькі гіпокористичні імена в новочасних перекладах святого письма українською мовою Галина Тимошик Проблеми української термінології
648 Система богословських термінів: семантика лексем архієпископ, архієрарх, архієрей, архімандрит Сергій Яремчук Проблеми української термінології
649 Розбудова сучасної національної термінології цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
650 Default: «по замовчуванню» чи «за налаштуванням»? Ігор Кульчицький, Богдан Філь Проблеми української термінології