Знайти статті…

8036 результатів
Наукові статті Автори Журнал
101 ВПЛИВ АКУСТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДІАПАЗОНУ НА МОДИФІКУВАННЯ ПРИРОДНОГО КЛИНОПТИЛОЛІТУ ЙОНАМИ АРҐЕНТУМУ А. С. Машталер, З.О. Знак , Ю. В. Сухацький, М.А. Пиріг Хімія, технологія речовин та їх застосування
102 СИНТЕЗ ПЕРОКСИДОВМІСНИХ ГЕТЕРОЛАНЦЮГОВИХ АМФІФІЛЬНИХ ОЛІГОМЕРІВТАЇХ КОЛОЇДНО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ К. І. Кузнецова, Р. І. Флейчук, А.Д.Толстенко, О. І. Гевусь Хімія, технологія речовин та їх застосування
103 ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ В. В. Кочубей, І. В. Семенюк, О. В. Карпенко, В. Й. Скорохода Хімія, технологія речовин та їх застосування
104 КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІЗМУ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ПЛІВОК ЦИНКУ СУЛЬФІДУ ТА ЦИНКУ СЕЛЕНІДУ М. А. Созанський , В. Є. Стаднік, П.Й. Шаповал, О. П. Курило, Р. Р. Гумінілович Хімія, технологія речовин та їх застосування
105 ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА НА ПОВЕРХНЮ КРЕМНІЮ З ДИМЕТИЛФОРМАМІДНИХ РОЗЧИНІВ (NH4)[Ag(CN)2] М. В. Шепіда, О. І. Кунтий, І. П. Мерцало Хімія, технологія речовин та їх застосування
106 ФАЗОВА РІВНОВАГА ПАРА–РІДИНА РОЗЧИНІВ ДИМЕТИЛТЕЛУРУ ТА ДИМЕТИЛКАДМІЮ С. І. Герасимчук, І.П. Полюжин, Г. В. Мельник, Ю. П. Павловський, В. В. Сергеєв Хімія, технологія речовин та їх застосування
107 ДИНАМІКА РУХУ ЕЛЕКТРОНА В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ Василь Чабан Вимірювальна техніка та метрологія
108 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У КЛІНІКО - ДІАГНОСТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ Ігор Сидорко, Роман Байцар Вимірювальна техніка та метрологія
109 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ГАММА – ВИПРОМІНЕННЯ В УКРАЇНІ Святослав Яцишин, Сергій Лазаренко, Надія Лазаренко Вимірювальна техніка та метрологія
110 NANOPOSITIONING AND NANOMEASURING MACHINE FOR MULTI-SENSOR APPLICATIONS Ебергард Манске, Gerd Jäger, Rostyslav Mastylo, Denis Dontsov Вимірювальна техніка та метрологія
111 ЕМУЛЯТОР ДЛЯ ВІДЛАГОДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ КЕРУВАННЯ БАГАТОЗАДАЧНИМ АНАЛІЗАТОРОМ АЧХ/ФЧХ CLARKE HESS 250 Мар’яна Баран, Любомир Іщенко Вимірювальна техніка та метрологія
112 ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ТЕМПЕРАТУРНО-ВОЛОГІСНОГО КОНТРОЛЮ ТЕПЛИЦІ Андрій-Володимир Мідик, Лиса О. В. Вимірювальна техніка та метрологія
113 ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ КВАРЦОВИЙ СЕНСОР СИЛИ ТА ТИСКУ Володимир Рак, Святослав Яцишин, Роман Байцар Вимірювальна техніка та метрологія
114 ТИПОВІ МОВНІ ПОМИЛКИ НА УКРАЇНСЬКИХ КАНАЛАХ ТЕЛЕБАЧЕННЯ Мар’яна Кіца , Ангеліна Нечипір Серія: Журналістські науки
115 ІННОВАЦІЙНА ЛЕКСИКА В МОВІ СУЧАСНИХ ВЕБ-МЕДІА (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕРНЕТ-ВАРІАНТУ ГАЗЕТИ “ДЕНЬ”) Наталія Семен , Катерина Тополюк Серія: Журналістські науки
116 АСПЕКТИ НЕНОРМАТИВНОГО ВЖИВАННЯ ДІЄСЛІВ У ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі одного номера всеукраїнської газети “День”) Марія Ріпей Серія: Журналістські науки
117 СИНКРЕТИЗМ МЕДІАЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРИ СЕРБЕНСЬКОЇ Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
118 ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ І ДИНАМІКА МОВНОЇ НОРМИ: НОВІТНІ ФЕМІНІТИВИ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ Христина Дацишин Серія: Журналістські науки
119 КООРДИНАТИ ХУДОЖНЬОГО СВІТУ ІГОРЯ ПАВЛЮКА Антоніна Царук Серія: Журналістські науки
120 ФЕЙК ЯК МЕТОД МАНІПУЛЯЦІЇ У ЗМІ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Ірина Пуцята Серія: Журналістські науки
121 ОСОБЛИВОСТІ РОЗПІЗНАВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВОЇНІВ (БОТІВ, ТРОЛІВ І ЛОМІВ) У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ Ірина Мудра Серія: Журналістські науки
122 PROPAGANDA, DISINFORMATION, STRATEGIC COMMUNICATION – HOW TO IMPROVE COOPERATION IN CEE REGION? Aleksandra Kuczyńska-Zonik Серія: Журналістські науки
123 НАЦІОНАЛЬНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК ЕГРЕГОР РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ: МЕДІЙНИЙ КОНТЕКСТ Ігор Павлюк Серія: Журналістські науки
124 ВПЛИВ ТА ЗНАЧЕННЯ ФЕЙКІВ У СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ Божена Іваницька, Олена Данилів Серія: Журналістські науки
125 ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ РЕКЛАМНОГО КОНТЕНТУ КАНАЛІВ “1+1”, “СТБ” ТА “НОВИЙ КАНАЛ” У 2016–2019 рр. Зоряна Галаджун, Марія Заяць Серія: Журналістські науки
126 YOUTUBE ЯК НОВА ФОРМА МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ Зоряна Галаджун, Роксолана Бакай Серія: Журналістські науки
127 АМЕРИКАНСЬКА ДРУКОВАНА ПРЕСА ПРО ІНАВГУРАЦІЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ: ГЛИБИННИЙ АНАЛІЗ ДОСТАТНОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПОДІЇ Юрій Залізняк Серія: Журналістські науки
128 ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ПОПУЛЯРНОГО ІНТЕРНЕТ-ЗМІ Мар’яна Кіца Серія: Журналістські науки
129 ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯХ Юліана Казімова Серія: Журналістські науки
130 ВЫСШЕЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МССР: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ Жоржетта Степанов Серія: Журналістські науки
131 ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ІНТЕРВ’Ю У ПРОГРАМАХ “РАНДЕВУ” З ЯНІНОЮ СОКОЛОВОЮ НА “5 КАНАЛІ” І “LARRY KING NOW” НА КАНАЛІ “CNN” Наталія Семен , Анастасія Шкальова Серія: Журналістські науки
132 ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В ІНТЕРНЕТ-ЗМІ Ірина Мудра, Анжела Янусь Серія: Журналістські науки
133 ФОТОРЕПОРТАЖ В ЦАРИНІ СУЧАСНОЇ ЗОБРАЖАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ Мирослав Максимович Серія: Журналістські науки
134 ЗАГОЛОВКИ ПУБЛІКАЦІЙ У ЗМІ НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ “ДЕНЬ” І ЖУРНАЛУ “КРАЇНА” Ірина Лебедь , Христина Білограць Серія: Журналістські науки
135 ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ ЗАГОЛОВКІВ ЛЬВІВСЬКИХ ГАЗЕТ “ВИСОКИЙ ЗАМОК”, “ЕКСПРЕС”, “РАТУША” Тетяна Король, Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
136 ЗМІ ВІННІПЕГА У РОЗРІЗІ УКРАЇНСЬКИХ ДІАСПОРНИХ МЕДІА КАНАДИ Олександр Кондрашов , Зоряна Галаджун Серія: Журналістські науки
137 СПЕЦИФІКА ВИСВІТЛЕННЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОЇ ТЕМАТИКИ НА ПРИКЛАДІ “НАУКА І ТЕХНОЛОГІЇ” (ВВС “УКРАЇНА”) ТА “ТЕХНО” (НОВОЕ ВРЕМЯ) Маргарита Іваницька Серія: Журналістські науки
138 СУСПІЛЬНЕ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ДИРЕКЦІЙ Божена Іваницька, Сергій Зятюк Серія: Журналістські науки
139 ДИТИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА: УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА У ФОРМУВАННІ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ Наталія Дзьомба Серія: Журналістські науки
140 ТЕРМІНОЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ: ПИТОМЕ Й ЗАПОЗИЧЕНЕ Наталія Дащенко Серія: Журналістські науки
141 МЕДІА І МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ: ПРОБЛЕМАТИКА, КОНЦЕПТИ І ВІЗІЇ Оксана Гоцур Серія: Журналістські науки
142 СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕКАНАЛУ “1+1”) Іванна Білаш , Ольга Гарматій Серія: Журналістські науки
143 Міждисциплінарний підхід як один із найефективніших підходів до викладання філософських дисциплін (Огляд міжнародного стажування за освітньо-науковою програмою “Філософія та економіка” Університету Байройта, Німеччина) Liubomyr Fedoriv Серія «Гуманітарні візії»
144 Огляд Міжнародного симпозіуму “Спадщина Казимира Твардовського” (24-26 жовтня 2019, Варшава, Польща) Nataliia Fanenshtel Серія «Гуманітарні візії»
145 Архетипний підхід у сучасних українських дослідженнях соціальної діяльності: досвід української школи архетипіки Alla Makarova Серія «Гуманітарні візії»
146 Чи здатна фізика пояснити все? Рецензія на книжку Шона Керролла “Велика картина” / Пер. з англ. С. Михаць. – Харків: Видавництво “Ранок”: Фабула, 2019. – 400 с. Andrii Kadykalo Серія «Гуманітарні візії»
147 Чи випливають метафізичні висновки з досліджень мови? Рецензія на книжку Яцека Юліуша Ядацького “Метафізика і семіотика. Прототеоретичні дослідження” / Пер. з пол. Б. Домбровського та С. Іваника. – Кам’янець-Подільський: ТВО «Друкарня “Рута”», 2019. – 352 Ihor Karivets' Серія «Гуманітарні візії»
148 Чи є концепт "життєве поривання" (élan vital) центральним в еволюційній теорії Анрі Берґсона? Pavlo Bartusiak Серія «Гуманітарні візії»
149 Мислення і мова. Навколо думок Казимира Твардовського Anna Brożek Серія «Гуманітарні візії»
150 Трансформація смислових вимірів поняття уваги в сучасному інформаційному суспільстві Oksana Onyschuk, Olesia Pankiv Серія «Гуманітарні візії»