Знайти статті…

6532 результатів
Наукові статті Автори Журнал
101 Держава і право в сучасній українській термінології* Ярослав Ісаєвич Проблеми української термінології
102 Біблійна ономастика: особливості вивчення і добору термінологічного інструментарію Галина Тимошик Проблеми української термінології
103 Особливості термінотворення української видавничої термінології Марія Процик Проблеми української термінології
104 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
105 Проблеми термінного планування в галузі фізичної культури та спорту Марта Мартинюк Проблеми української термінології
106 Семантичне творення термінів на означення документів Марія Комова Проблеми української термінології
107 Поняття «класична дитяча література» в німецькому літературознавстві XX століття У. Гнідець Проблеми української термінології
108 «Золоте десятиріччя» (1923–1933 роки) у розвитку української музичної термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
109 Метафора в медичній терміносистемі Наталя Цісар Проблеми української термінології
110 Префіксально-конверсивні терміни терміносистеми навігації й способи їх перекладу на українську мову Ольга Руда Проблеми української термінології
111 Національні фізичні терміни, утворені осново- та словоскладанням (на матеріалі спеціальних наукових видань другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття) Ірина Процик Проблеми української термінології
112 Деякі аспекти становлення української стандартизованої науково-технічної термінології Василь Друзюк, Тетяна Ярмощук Проблеми української термінології
113 Комплексне дослідження української та англійської науково-технічної літератури з дистанційного навчання Богдан Шуневич Проблеми української термінології
114 Асоціативно-образний мотив складених термінів із семою «вода» Юлія Теглівець Проблеми української термінології
115 Інтернет як полігон розвитку природної мови Люба Стрельбіцька Проблеми української термінології
116 Мовна специфіка українського терміна Володимир Пілецький Проблеми української термінології
117 Основні принципи укладання навчальних термінологічних словників Оксана Мусійовська Проблеми української термінології
118 Квазітермін у рекламному тексті: конотативний компонент значення Ольга Михайлович Проблеми української термінології
119 Сучасні українські абревіатури: перспективи і стан дослідження Роман Микульчик Проблеми української термінології
120 Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності Ірина Кочан Проблеми української термінології
121 Проблема наукової раціональності як чинника формування глобального соціального порядку постіндустріалізму Є. Суліма Проблеми української термінології
122 Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери М. Комова Проблеми української термінології
123 Термін «прагматика» у сучасній лінгвістиці І. Карамишева Проблеми української термінології
124 Українська фізична термінологія на зламі ХІХ–ХХ століть І. Процик Проблеми української термінології
125 Фразеологія військової терміносистеми в «Гисторіи» Г. Граб’янки Василь Денисюк Проблеми української термінології
126 Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст. Оксана Зелінська Проблеми української термінології
127 Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису Вікторія Іващенко Проблеми української термінології
128 Дослідження проблеми створення терміносистеми у сфері соціальної праці Інеса Байбакова Проблеми української термінології
129 Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект Валентина Сімонок Проблеми української термінології
130 Українська видавнича термінологія у 30-х роках ХХ століття Марія Процик Проблеми української термінології
131 Джерела поповнення української музичної термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
132 Витоки української правничої термінології в Галичині: «Німецько-руский словар висловів правничих і адміністраційних» (1893) Костя Левицького Михайло Паночко Проблеми української термінології
133 Ідеальна мова з погляду німецько-українських досліджень з термінології (cоціолінгвістична оцінка) Тихон Лещук Проблеми української термінології
134 Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі славії Алла Архангельська Проблеми української термінології
135 Англо-українська бібліотекознавча лексикографія Надія Стрішенець Проблеми української термінології
136 Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов Галина Антонюк, Орест Семотюк Проблеми української термінології
137 Актуальні проблеми формування термінологічної компетенції студентів вищих технічних закладів Володимир Дубічинський, Людмила Васенко, Оксана Кримець Проблеми української термінології
138 Відображення процесу термінологізації лексики у загальномовних словниках української мови Любов Струганець Проблеми української термінології
139 Місце богословізмів у спільнотному дискурсі анонімні алкоголіки Галина Наконечна Проблеми української термінології
140 Банківська термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу Любов Височанська Проблеми української термінології
141 Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права Марія Шевченко Проблеми української термінології
142 Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів Юрій Іщук1, Євген Кобилянський1, Світлана Коваленко2, Богдан Ярмолюк1 Проблеми української термінології
143 Перші українські переклади наукової літератури економічного змісту: проблеми і здобутки Людмила Бондарчук Проблеми української термінології
144 Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад Наталія Дячук Проблеми української термінології
145 Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття Олена Кучеренко Проблеми української термінології
146 Класифікація понять як концептуальна основа визначення термінологічних полів в українській підмові харчування та торгівлі Світлана Руденко, Лариса Сапожнікова Проблеми української термінології
147 Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання) Богдан Шуневич Проблеми української термінології
148 Вироблення національної автомобілевої наукової термінології в 20–30-і роки ХХ століття Неля Нікуліна Проблеми української термінології
149 Проблеми перекладу медичної термінології Микола Пилипенко1, Володимир Калашник2, Ірина Корнейко3 Проблеми української термінології
150 Українське коріння европейської аграрної термінології Володимир Козирський1, Олександер Маловічко2 Проблеми української термінології