Знайти статті…

7646 результатів
Наукові статті Автори Журнал
101 ЕТАПИ ВІДТВОРЕННЯ ІНТЕР'ЄРУ ВЕРХНЬОГО ХРАМУ ОДЕСЬКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКОГО СОБОРУ Volodymyr Meshcheriakov Серія Архітектура
102 СОБОР СОФІЇ В КОНСТАНТИНОПОЛІ ТА ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЇ ЦЕРКОВНОГО БУДІВНИЦТВА РУСИ-УКРАЇНИ Yurii Dyba Серія Архітектура
103 КАТЕДРА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ ХІІІ СТ. В ХОЛМІ (АРХІТЕКТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНІ ТА ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ АСПЕКТИ) Mykola Bevz, Ю. В. Лукомський, В. М. Петрик, В. В. Бевз Серія Архітектура
104 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ТА НАУКОВОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЇ В ПРОФІЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЯХ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ Mykola Bevz, М.Каплінська Серія Архітектура
105 Синґулярні проблеми в задачах електрики і механіки за ідеалізації математичного опису Василь Чабан, Б. І. Крохмальний Електроенергетичні та електромеханічні системи
106 Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі М. А. Яцун Електроенергетичні та електромеханічні системи
107 Людино-машинне керування одновісним двоколісним персональним електричним транспортним засобом за умови лінійного руху Ігор Щур, Т. Я. Дзьоба, П. Й. Голубовський Електроенергетичні та електромеханічні системи
108 Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі апв Андрій Чабан, Георгій Лисяк, В. Р. Левонюк Електроенергетичні та електромеханічні системи
109 Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах з автономним живленням обмеженої потужності Василь Ткачук, Ігор Біляковський, Лідія Каша Електроенергетичні та електромеханічні системи
110 Дослідження можливостей використання перетворювача частоти atv340 для задач синхронізації швидкостей механічно не зв’язаних електроприводів механізмів Валерій Місюренко, Оксана Семенюк Електроенергетичні та електромеханічні системи
111 Моделювання усталених режимів електромережі із синхронним електроприводом гідравлічного навантаження Владислав Лисяк, Михайло Олійник, Мирослав Сабат, Юрій Шелех Електроенергетичні та електромеханічні системи
112 Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротора А. С. Куцик, Омелян Плахтина Електроенергетичні та електромеханічні системи
113 Експериментальні дослідження динамічних процесів статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Електроенергетичні та електромеханічні системи
114 Математична модель магнітного стану колекторного двигуна з магнітоелектричним збудженням Ігор Гавдьо Електроенергетичні та електромеханічні системи
115 Математична модель визначення магнітних провідностей давачів кута з трансверсною магнітною системою П. Болкот, М. В. Хай, Богдан Харчишин Електроенергетичні та електромеханічні системи
116 Рецензія на монографію К. Музичук “Демократичні основи судочинства (аспект інформаційних прав і свобод людини А. Токарська Юридичні науки
117 ІНТУЇТИВНЕ І РАЦІОНАЛЬНЕ В ТВОРЧОСТІ ХУДОЖНИКА В. Гоголь Серія Архітектура
118 ВАСИЛІВСЬКИЙ МОНАСТИРСЬКИЙ КОМПЛЕКС В УЖГОРОДІ Л. Я. Чень Серія Архітектура
119 АРХІТЕКТУРА РОМАНТИЧНИХ ПАЛАЦІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ XIX – ПОЧАТКУ XX ст. (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ СТРАХОЦЬКОГО У МОСТИСЬКАХ) М. Ясінський, І. В.Жмут Серія Архітектура
120 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ ЛЬВОВА В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОЕКТАХ ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ В. А. Шуляр Серія Архітектура
121 ТИРАСПОЛЬ ЯК «ІДЕАЛЬНЕ СОЦМІСТО»: ТРАНСФОРМАЦІЯ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНИХ УТОПІЙ МІЖВОЄННОГО ЧАСУ Ilia Lytvyncuk, Н. О. Рязанова Серія Архітектура
122 РЕГІОНАЛІЗМ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ТЕНДЕНЦІЯ У ПРОЕКТУВАННІ ВИСОТНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ У КРАЇНАХ З ЖАРКИМ КЛІМАТОМ Ш. Шокрі Серія Архітектура
123 ОСОБЛИВОСТІ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ С. Я. Попова Серія Архітектура
124 МОРФОЛОГІЯ ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ В МУРОВАНИХ ХРАМАХ В. М. ПОКРОВСЬКОГО НА ТЕРЕНАХ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ О. В. Кондратьєва Серія Архітектура
125 СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ І.В. Булах Серія Архітектура
126 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРИ МОНАСТИРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ ГАЛИЦЬКОГО ПОДІЛЛЯ Б. Черкес, О. М. Дячок Серія Архітектура
127 СПОРУДИ ДЛЯ ДЗВОНІВ В САКРАЛЬНІЙ АРХІТЕКТУРІ УКРАЇНИ Я. М. Тарас Серія Архітектура
128 ХРАМОВА СИМВОЛІКА В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ АРХІТЕКТУРІ В.В. Михалевич Серія Архітектура
129 СТРУКТУРА СИМВОЛУ ЯК ВИРАЖАЛЬНИЙ ЧИННИК САКРАЛЬНОСТІ В ХРАМОБУДУВАННІ Р. Б.Гнідець Серія Архітектура
130 ІДЕОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УТОПІЧНИХ ІДЕЙ РАДЯНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ 30-Х – 80-Х РР. ХХ СТ О.І. Моркляник Серія Архітектура
131 ФОРМУВАННЯ ТРАДИЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНИХ МІСТ З ВІДТВОРЕННЯМ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК – АКТУАЛЬНІСТЬ, ПРАВОВЕ ТА НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Volodymyr Meshcheriakov Серія Архітектура
132 КОНЦЕПЦІЯ ЕСТЕТИКИ В АРХІТЕКТУРІ. «ТРАДИЦІЙНА» І «АКАДЕМІЧНА» АРХІТЕКТУРА А.І.Марковський Серія Архітектура
133 ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ МИНУЛОГО: ДОЛЯ БУДІВЕЛЬ СОЦІАЛІСТИЧНОГО РЕАЛІЗМУ У СТОЛИЦЯХ КРАЇН КОЛИШНЬОГО СХІДНОГО БЛОКУ Світлана Лінда, Л. Шулдан Серія Архітектура
134 РЕКОНСТРУКТИВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАБУДОВИ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ МАЛОГО МІСТА (НА ПРИКЛАДІ ПЛОЩІ ПАМ’ЯТІ В МІСТІ БАР ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ) Н. А. Лещенко Серія Архітектура
135 МАГАЗИНИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ, ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПРОСТОРУ ПРИМІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ Р.О. Крушельницький Серія Архітектура
136 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛАНДШАФТНОГО БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЙ ДУХОВНО-РЕКОЛЕКЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ УГКЦ K. Holubchak Серія Архітектура
137 PROSPECTS OF RECONSTRUCTING THE ATTIC OF THE MAIN BUILDING OF THE LVIV POLYTECHNIC UNIVERSITY FOR EDUCATIONAL AND OFFICE PURPOSES B. М. Черняєва Серія Архітектура
138 Пам'яті Ярослави Шекери (1982-2019) Серія «Гуманітарні візії»
139 Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка “Життя 3.0. Доба штучного інтелекту” / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.) Andrii Kadykalo Серія «Гуманітарні візії»
140 Огляд міжнародної конференції "Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи" (Львів, 29-30 червня 2019) Ihor Karivets' Серія «Гуманітарні візії»
141 Концепт вічного повернення у філософії Фрідріха Ніцше Maria Sinelnikova Серія «Гуманітарні візії»
142 Ґрамшіанський поворот у теорії міжнародних відносин Oleh Kukartsev Серія «Гуманітарні візії»
143 Трудові мігранти як суб'єкти громадянської дипломатії України (на прикладі українсько-італійських відносин) Lesia Dorosh, Sofiia Kobyletska Серія «Гуманітарні візії»
144 Державна політика України та республіки Польщі щодо захисту прав національних меншин: порівняльний аналіз Mykola Buchyn, Khrystyna Dutchak Серія «Гуманітарні візії»
145 Окремі проблеми програм партій-переможців у парламентських виборах 1993 та 1997 роках: порівняльний аналіз Maryan Lopata Серія «Гуманітарні візії»
146 Конспірологічна концепція світового джихаду як інструмент ісламізації Європи Olha Ivasechko, Yaryna Turchyn Серія «Гуманітарні візії»
147 Особливості проведення міжнародною коаліцією інформаційних операцій під час воєнної кампанії в Іраку у 2003 році Mykola Hetmanchuk, Zoriana Zazuliak Серія «Гуманітарні візії»
148 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦЕНРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА У.В.Вербицька Серія Архітектура
149 Безпосередня демократія як форма реалізації народного суверенітету Я.Богів Юридичні науки
150 Планування як важливий напрям організації розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії О. Ромців Юридичні науки