Знайти статті…

5995 результатів
Наукові статті Автори Журнал
301 Інтелектуальна інформаційна система дослідження лексичних інновацій в англомовному євроінтеграційному дискурсі Литвин В.В., Мельник А.С., Буньо Г.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
302 Оптимальні стратегії паралельного пошуку інформації у послідовних файлах баз даних Лісовець В.Я., Цегелик Г.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
303 Захист інформації в клієнт-серверній системі автоматизації бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства Лахно В.А., Петров О.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
304 Особливості впровадження автоматизованої бібліотечної системи “ALEPH” у Львівській національній науковій бібліотеці України імені В. Стефаника Кунанець Н.Е. Серія «Інформаційні системи та мережі»
305 Побудова програмної системи аналізу поведінки учасників Веб-форуму Сєров Ю.О., Кравець Р.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
306 Марківські методи навчання у системах прийняття рішень Кравець П.О., Проданюк О.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
307 Механізми координації у складних ієрархічних системах Катренко А.В., Савка І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
308 Система підтримання прийняття рішень для багатокрокових процесів з використанням ланцюгів Маркова Грімнак О.В., Катренко А.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
309 Підходи до побудови систем захисту інформації від несанкціонованого доступу Заяць В.М., Заяць М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
310 Інтелектуальний аналіз результатів психологічного тестування Завалій Т. І., Нікольський Ю.В., Шестакевич Т.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
311 Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу Ярмолюк Р. С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
312 Застосування контент-аналізу текстової інформації в системах електронної комерції Чирун Л.В., Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
313 Моделювання процесу обміну досвідом на вебфорумах шляхом аналізу розгортання дискусій Тимовчак-Максимець О.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»
314 Підвищення ефективності позиціонування веб-форумів за допомогою структурування інформаційного наповнення Сєров Ю.О., Слобода К.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
315 Методи відстеження появи небажаного інформаційного наповнення веб-форуму Пелещишин А.М., Кравець Р.Б., Сєров Ю.О., Федушко С.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
316 Реферування текстових документів на основі зважування міри tf-idf онтологією предметної галузі Литвин В.В., Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я. Серія «Інформаційні системи та мережі»
317 Стандарти, структура та технологія створення книг, що «розмовляють» Лозицький О.А., Пасічник В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
318 Відображення структурних відношень реєстру тремінологічних словників у базах даних Кульчицький І. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
319 Застосування генетичного алгоритму для проектування гібридних сховищ даних Яцишин А.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»
320 Інтелектуальна інформаційна система формування індивідуальної програми занять з бодібілдингу Шрам М.С., Кравець Р.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
321 Інтелектуально-інформаційна система діагностування рівня знань студентів з використанням веб-технологій Шаховська Н.Д., Козловський Д.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
322 Концепція сервісно-орієнтованої архітектури як технологія інтеграції даних в галузі туризму Угрин Д.І., Житарюк C.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
323 Розроблення інтелектуальної інформаційно-пошукової веб-системи виставки виробів народного мистецтва Ришковець Ю.В., Лук’яненко І.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
324 Аналіз проблеми уніфікації архітектури систем управління контентом Мищишин В.І., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
325 Структурна та формальна моделі віртуального музею Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
326 Інтелектуальна система збирання інформації з тематичних Веб-ресурсів Думанський Н.О., Марковець О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
327 Управління якістю освіти у вищих навчальних закладах України Драгомиров В.В., Казарєзов А.Я., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
328 Розроблення сайта електронної бібліотеки наукового товариства Марковець О.В., Форкун Ю.В., Зелез Б.Я., Думанський Н.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
329 Інтелектуальні засоби організації сайтів шкіл на базі cms drupal Марковець О.В., Пелещишин А.М., Форкун Ю.В., Делечук Д.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
330 Аналіз методів розв’язування задачі планування в обчислювальних грід-системах Литвин В.В., Мельник А.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
331 Мультиагентна система керування фондовим ринком Кравець П.О., Гузар В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
332 Розроблення прецедентної системи підтримки прийняття рішень для діагностики мостових кранів Климчук C.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
333 Методи та засоби структурування і зберігання даних в електронних медичних картках Завалій Т.І., Нікольський Ю.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
334 Геоінформаційні системи на основі просторово-часових моделей даних Жежнич П.І., Осика В.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
335 Побудова шумових полів заданої інтенсивності та способи їхнього використання у тестових зображеннях Дмитрів Г.Р., Камінський Р.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
336 Інформаційна модель управління навчальним процесом в умовах слабкої структурованості Гриновець М.В., Катренко А.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
337 Аналіз засобів управління корпоративною конфіденційною інформацією Гарасим О.Р., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
338 Процеси консолідації інформації у галузі спортивного покеру Гаврилюк І., Кунанець Н.Е. Серія «Інформаційні системи та мережі»
339 Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями Григорович А.Г., Григорович В.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
340 Проблеми захисту авторських прав в системах дистанційного навчання Голощук Р.О., Вовк О.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
341 Особливості проектування та впровадження систем електронної комерції Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
342 Використання нечіткої логіки для визначення рекреаційного потенціалу території Виклюк Я.І., Артеменко О.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
343 Застосування MS SQL SERVER 2005 для побудови інтелектуальної складової інформаційної системи Верес О.М., Мельник В.Л., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
344 Застосування моделей процесорів та пристроїв для проектування інтелектуальних інформаційних систем Буров Є.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
345 Інформаційна система керування автодилерською мережею на основі технологій інтеграції Берко А.Ю., Матрофайло І.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
346 Використання вікі-засобів для персоніфікації інформаційного наповнення World Wide Web Березко О.Л. Серія «Інформаційні системи та мережі»
347 Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних Басюк Т.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
348 ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТОЧКОВОГО КОНДЕНСАТОРНОГО ЗВАРЮВАННЯ ПЛОЩИННИХ ВИРОБІВ ІЗ СПЛАВУ АМГ-6 Володимир Білобородченко, Андрій Забранський, C.О. Миронов Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
349 Аналіз методики нейромережевого розпізнавання кольорових зображень в контексті її універсальності Яровий А.А., Власюк Р.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
350 Роздільча здатність засобів вимірювання частоти на базі сучасних методів перетворення частоти на код Юриш С.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»