Знайти статті…

7106 результатів
Наукові статті Автори Журнал
301 Семантична структура терміносполук методики викладання української мови як іноземної Оксана Туркевич Проблеми української термінології
302 Греко-латинські префікси та їх відображення в українській філософській та медичній термінології Павло Содомора, Володимир Мартин Проблеми української термінології
303 Термінологія в мовленні футбольних фанатів Ірина Процик Проблеми української термінології
304 Засоби стиснення без втрат відеопотоку із мікросупутника В. Хоміць, Валерій Глухов Серія Комп'ютерні системи та мережі
305 Робочі режими імпульсної нейронної мережі типу “К-winners-take-all” Павло Тимощук Серія Комп'ютерні системи та мережі
306 Метамова педагогічної риторики як актуальна проблема комунікативної лінгвістики Галина Палиця Проблеми української термінології
307 Українська термінологія місцевого самоврядування часів німецької окупації (1941–1944 pp.) (на матеріалі українських періодичних видань) Галина Наконечна Проблеми української термінології
308 З історії формування терміносистеми українського фольклору Ірина М’ягкота Проблеми української термінології
309 Засоби оптимізації модуля адміністрування вендингових кіберфізичних систем Андрій Сало, В. Загорняк Серія Комп'ютерні системи та мережі
310 Мовностилістичні проблеми української комп’ютерної термінології Ірина Ментинська Проблеми української термінології
311 Процеси неологізації номінацій у галузі цивільного захисту Олена Кучеренко Проблеми української термінології
312 До питання еволюції української літературознавчої терміносистеми Галина Крохмальна Проблеми української термінології
313 Способи творення галузевих термінів на позначення понять економіки АПК Тетяна Кравченко Проблеми української термінології
314 Українське термінознавство 1940–1950-х років Ірина Кочан Проблеми української термінології
315 Деякі аспекти лексичних одиниць терміносистеми класичного танцю Юлія Данчевська Проблеми української термінології
316 Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі Володимир Пуйда Серія Комп'ютерні системи та мережі
317 Стилістичне використання хімічної термінології в художньому тексті (на матеріалі історичних творів Романа Іваничука) Галина Городиловська Проблеми української термінології
318 Паронімія в українській музичній термінології Софія Булик-Верхола Проблеми української термінології
319 Русизми в україномовних інтерфейсах програм Кирило Булаховський Проблеми української термінології
320 Проблеми становлення української технічної термінології (на матеріалі термінів сфери штучного холоду) Олена Южакова Проблеми української термінології
321 Метонімія в українській швацькій термінології Оксана Романова Проблеми української термінології
322 Структурне моделювання українських термінів металознавства Ольга Пєтухова Проблеми української термінології
323 Полісемія суфіксів і питання морфологічної конвергенції у сфері технічної термінології Оксана Кримець Проблеми української термінології
324 Історія формування сучасної української фахової лексики косметики та косметології Надія Гимер Проблеми української термінології
325 Дієприкметники в українській науково-технічній термінології Оксана Андрусишин Проблеми української термінології
326 Проблема існування складених назв із метафоризованим значенням компонентів Юлія Теглівець Проблеми української термінології
327 Комп’ютерна перевірка припущення Гао, пов’язаного з отриманням елементів великого порядку в скінченних полях Б. Попович Серія Комп'ютерні системи та мережі
328 Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі Ярослав Парамуд, Володимир Яркун Серія Комп'ютерні системи та мережі
329 Прізвищеві та відпрізвищеві фізичні терміни в українських одномовних словниках Роман Микульчик Проблеми української термінології
330 Стрижнева терміносполука в науково-технічному тексті та її межі Тетяна Мачай Проблеми української термінології
331 Особливості перекладу російських дієслів із префіксом от- українською мовою Анна Матанцева Проблеми української термінології
332 Префікси зі значенням завершеності дії в процесових термінах Ольга Кочерга, Ганна Ракшанова Проблеми української термінології
333 Щодо моделювання процесів у фахових текстах Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
334 Лексична міжмовна омонімія на матеріалі української та турецької мов Ірина Юзвяк Проблеми української термінології
335 Варіантність німецьких законодавчих термінів на позначення поняття компенсація (труднощі юридичного перекладу) Олена Шаблій Проблеми української термінології
336 Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii edialnej (Краків, 2006) Олександра Сербенська Проблеми української термінології
337 Англійсько-український глосарій: українські мовні засоби на позначення утямків сфери інформаційних технологій Людмила Пшенична, Володимир Шевченко, Наталія Шишкіна Проблеми української термінології
338 Словник-довідник з термінології музейної справи Роман Микульчик, Петро Слободян Проблеми української термінології
339 Словники Івана Шелудька: погляд з позицій ХХІ століття Ірина Кочан Проблеми української термінології
340 Структурно-семантичні особливості терміносистеми соціальної педагогіки (на основі німецької мови) Мирослава Дужа-Задорожна, Петро Задорожний Проблеми української термінології
341 Словоскладання у творенні сучасних німецьких економічних термінів Світлана Дружбяк Проблеми української термінології
342 Статистичні характеристики роману Івана Франка «Основи суспільності» (на основі частотного словника твору) Соломія Бук Проблеми української термінології
343 Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект Ірина Ярошевич Проблеми української термінології
344 Поєднання моделей обчислень багатотипними ідентифікаторами компонентів комп’ютерних засобів Анатолій Мельник Серія Комп'ютерні системи та мережі
345 Ще раз про емоційність терміна Людмила Туровська Проблеми української термінології
346 Шифрування і дешифрування півтонових та кольорових зображень А. М. Ковальчук, Н. Лотошинська Серія Комп'ютерні системи та мережі
347 Термінолексеми методики викладання української мови як іноземної: структурно-семантичний підхід Оксана Туркевич Проблеми української термінології
348 Особливості трикомпонентних складених назв із семою ‘вода’ Юлія Теглівець Проблеми української термінології
349 Програмне реалізування математичних моделей, методів та алгоритмів оціннювання часу виконання складаних програмних комплексів у багатопроцесорних комп'ютерних системах Юрій Клушин Серія Комп'ютерні системи та мережі
350 Родинні подібності та визначення термінів Василь Старко Проблеми української термінології