Знайти статті…

8022 результатів
Наукові статті Автори Журнал
301 Оцінка надійності паралельних обчислювальних систем при виконанні заданого комплексу взаємопов'язаних робіт Юрій Клушин Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
302 Децентралізований доступ до хмарного сховища даних Леонід Березко, В. П. Тат’янчук Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
303 Наукова спадщина засновника кібернетики Норберта Вінера Анатолій Мельник, В. Голембо, Олександр Бочкарьов Науковий журнал "Комп’ютерні системи та мережі"
304 Методи ройового інтелекту вирішення прикладних задач в геоінформаційних системах Василь Литвин, Дмитро Угрин Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
305 Інформаційна система порівняння розкладів зайнятості партнерів Богдан Плясун, Кунанець Наталія Едуардівна, Наталія Веретеннікова Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
306 Застосування методу багатовимірної середньої при формуванні індивідуальних навчальних траєкторій студентів ІТ-спеціальностей Юрій Дубас, Кунанець Наталія Едуардівна Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
307 Система підтримки ситуаційної обізнаності у процесі тестування програмного забезпечення Євген Буров, Христина Микіч, Олег Верес Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
308 Унормовування тексту при докорпусному опрацюванні: досвід застосування Ігор Кульчицький Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
309 Інформаційна система формування персональних освітніх траєкторій в галузі ІТ Андрій Пришляк, Кунанець Наталія Едуардівна, Володимир Пасічник Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
310 Процедури оцінювання рівня “розумності” міста Кунанець Наталія Едуардівна, Олександр Мацюк, Володимир Пасічник, Данило Табачишин Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
311 Патерни самоорганізації стратегій у грі мобільних агентів Петро Кравець, Ярослав Кісь, Ростислав Юринець Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
312 Розробка штучної нейронної мережі з осциляторними нейронами для розпізнавання спектральних образів Роман Пелещак, Василь Литвин, Іван Пелещак, Вікторія Висоцька Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
313 Використання онтологічних мереж у системах підтримки прийняття рішень в умовах неоднозначності Ігор Карпов, Євген Буров Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
314 Інтелектуальний аналіз процесу заміни формул алгебри алгоритмів Андрій Василюк, Тарас Басюк Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі»
315 Розвиток стратегій зменшення споживання тягової енергії електричним рухомим складом Сергій Яцько, Ярослав Ващенко, Анатолій Сидоренко Обчислювальні проблеми електротехніки
316 Використання модельно-орієнтованої системи прийняття рішень для підвищення безаварійності суднової електроенергетичної установки Леонід Вишневський, Ігор Войтецький, Таїсія Войтецька Обчислювальні проблеми електротехніки
317 Навчальна система для оперативного персоналу управління електричною частиною енергоблока Михайло Сегеда, Петро Баран, Віктор Кідиба, Ярослава Пришляк Обчислювальні проблеми електротехніки
318 Використання перетворювача частоти при введенні в роботу резервного дизель-генератора суднової електростанції Сергій Самонов, Віталій Дубовик Обчислювальні проблеми електротехніки
319 Аналітичне конструювання регуляторів динамічних систем з врахуванням дії збурюючих факторів Орест Лозинський, Володимир Мороз, Роман Білецький, Юрій Білецький Обчислювальні проблеми електротехніки
320 Макромоделювання електричних мереж з відновлюваними джерелами енергії для оцінювання їх енергоефективності Петро Лежнюк, Вячеслав Комар, Сергій Кравчук Обчислювальні проблеми електротехніки
321 Зниження магнітного поля повітряних леп із трикутним розташуванням проводів використовуючи активне екранування Борис Кузнецов, Ігор Бовдуй, Татьяна Нікітіна, Валерій Коломієць, Борис Кобилянський Обчислювальні проблеми електротехніки
322 Захист прав потерпілого під час досудового розслідування С. Сорока, A.Крижановський Юридичні науки
323 Необхідність судово-експертного дослідження кумулятивного фізіологічного афекту I. Савка Юридичні науки
324 До питання про поняття “організована злочинність” К. Марисюк, В. Черепущак Юридичні науки
325 Контроль за вчиненням злочину як один із видів негласних (слідчих) розшукових дій В. Кушпіт, І. Цилюрик Юридичні науки
326 Про деякі обов’язки державних органів, що пов’язані із виконанням покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю щодо засуджених у сфері пенсійного та соціального законодавства України О. Колб, Л. Дучимінська Юридичні науки
327 Проблема процесуaльного керiвництва досудовим розслідуванням як iнституту прокурорської діяльності М. Гузела , Наталія Слотвінська Юридичні науки
328 Особливості механізму захисту прав людини у кримінальному провадженні В. Бараняк, О. Несімко Юридичні науки
329 Адміністративна відповідальність за невиконання законної вимоги посадових осіб уповноважених підрозділів Національної поліції Н. Бортник , І. Хомишин, С. Єсімов Юридичні науки
330 Радянське будівельне право – час становлення (1928–1932 рр.) (Ч. 2. Завершальний етап першої п’ятирічки) В. Макарчук Юридичні науки
331 Жінки-філософині, Аристотель та місце жінок у науці І. Андрусяк Юридичні науки
332 Становлення та розвиток прав людини в античні часи Ю. Турянський Юридичні науки
333 Аналіз шляхів підвищення енергоефективності тягової електричної передачі маневрового тепловозу Сергій Буряковський, Артем Маслій, Данило Помазан, Олександр Ковальчук Обчислювальні проблеми електротехніки
334 РЕСТАВРАЦІЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ПЛАСТИКИ НА ІСТОРИЧНОМУ ЦВИНТАРІ – ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ О.С.Стасюк Архітектурні дослідження
335 CAUSES OF DESTRUCTION OF ARCHITECTURAL DETAILS MADE OF ALABASTER STONE (FOR EXAMPLE, THE GOTHIC CHURCH IN DROHOBYCH) Oleh Rybchynskyy, О. Фоміна Архітектурні дослідження
336 ДУХОВНІ-РЕКОЛЕКЦІЙНІ ЦЕНТРИ - ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У СФЕРІ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ: АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНІ АСПЕКТИ K. Holubchak Архітектурні дослідження
337 МЕДІАТЕКА ЯК ПРОГРЕСИВНИЙ МНОГОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПРОСТІР Румілець Тетяна Архітектурні дослідження
338 ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ В СТРУКТУРІ МІСТА Н.Колеснікова Архітектурні дослідження
339 ШКОЛИ НАРОДНОГО ХРАМОВОГО БУДІВНИЦТВА, ТИПИ ТА ГРУПИ ЦЕРКОВ КАРПАТ Ярослав Тарас Архітектурні дослідження
340 Метафізичне покарання у канонічному праві С. Сливка Юридичні науки
341 Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав Г. Огнев’юк Юридичні науки
342 Загальні засади вчинення дій, які прирівнювані до нотаріально посвідчених, посадовими та службовими особами закладів охорони здоров’я України М. Долинська Юридичні науки
343 Гарасимів Т. З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства Т. Гарасимів Юридичні науки
344 Зняття недоторканності з народних депутатів: перспективи впровадження та досвід окремих держав В. Ортинський , В. Канцір Юридичні науки
345 Пропозиції щодо методу гасіння коливань вантажу шляхом управління моментом двигуна Анатолій Шестака, Любов Мельнікова Обчислювальні проблеми електротехніки
346 Регресійний аналіз працездатності асинхронних електродвигунів на основі методу опорно-векторної класифікаційної машини Олексій Шеремет, Олександр Садовой Обчислювальні проблеми електротехніки
347 Математичне моделювання та експериментальна ідентифікація параметрів системи наведення комплексу озброєння Ярослав Паранчук, Павло Євдокімов, Володимир Козій, Володимир Цяпа Обчислювальні проблеми електротехніки
348 Про практичну підготовку морських інженерів в лабораторії електромеханічних систем Микола Муха , Алла Дранкова Обчислювальні проблеми електротехніки
349 Електронна система біометричного контролю психофізіологічного стану пілотів Сергій Мещанінов, Анатолій Нельга Обчислювальні проблеми електротехніки
350 Електромеханічна слідкуюча система із анізотропійним регулятором Борис Кузнецов, Ігор Бовдуй, Татьяна Нікітіна, Валерій Коломієць, Борис Кобилянський Обчислювальні проблеми електротехніки