Знайти статті…

7497 результатів
Наукові статті Автори Журнал
301 Українська письменницька лексикографія: термінологічний аспект Соломія Бук Проблеми української термінології
302 Структура семантичного поля дієслів ходи в ідеографічному словнику дієслів переміщення Анна Середницька Проблеми української термінології
303 «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання Мирослава Влах Проблеми української термінології
304 З досвіду укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови (на прикладі тематичної групи астронімів) Ірина Процик Проблеми української термінології
305 Терміни-синоніми як об’єкт лексикографії Тетяна Михайлова Проблеми української термінології
306 Когнітивні аспекти дослідження термінології інформаційних технологій (китайська мова) Вероніка Малицька Проблеми української термінології
307 Проблемы словообразования в литовской терминологии Антанас Сметона Проблеми української термінології
308 Обзор литовских технических словарей Валерійонас Жалкаускас Проблеми української термінології
309 Активні елементи в термінологічному словнику Василь Старко Проблеми української термінології
310 Українські еквіваленти англійських нетрадиційних, фразових і комбінованих абревіатур Богдан Шуневич Проблеми української термінології
311 Роль оцінного компонента у семантичній структурі складених термінів із семою «вода» Юлія Теглівець Проблеми української термінології
312 Терміни з адвербіальним компонентом Алла Нечипоренко Проблеми української термінології
313 Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання Людмила Васенко, Оксана Кримець Проблеми української термінології
314 Семантичний аспект природи терміна Ярослав Яремко Проблеми української термінології
315 Когезійний потенціал термінологічної лексики у фаховому дискурсі Світлана Рибачок Проблеми української термінології
316 Лексико-термінологічні номінації іншомовного та власномовного походження (на лексичному матеріалі німецької та української мов) Тихон Лещук Проблеми української термінології
317 Іван Верхратський як термінолог Оксана Микитюк Проблеми української термінології
318 Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний Проблеми української термінології
319 Термінологічний аналіз: способи шукати нові знання у наукових працях Людмила Пшенична, Наталія Шишкіна Проблеми української термінології
320 Мова науки та її лексичний склад Ольга Павлова Проблеми української термінології
321 Варіантні одиниці в українській науково-технічній термінології Людмила Боярова Проблеми української термінології
322 Динаміка термінів з міжнародними кореневими компонентами Ірина Кочан Проблеми української термінології
323 Моделювання дієслів і віддієслівних іменників від абстрактних іменників іншомовного походження на –ці(я) Софія Левіна Проблеми української термінології
324 Дієслівна категорія виду: практичні висновки для термінознавства з положень теоретичної морфології Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
325 Семантична дивергенція українських термінотворчих моделей у природничих науках Євгенія Карпіловська, Ольга Кочерга, Євген Мейнарович Проблеми української термінології
326 Слово на пошану знаній науковиці (до 90-річчя народин Марії Ганіткевич) В. Л. Старчевський, Михайло Никипанчук Проблеми української термінології
327 ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА СПОТВОРЕННЯ НАПРУГИ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ Василь Гудим, Святослав Яцишин, Домінік Мамцаж Вимірювальна техніка та метрологія
328 ЕТАЛОН ОДИНИЦІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТИСКУ У ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Дарія Дувіряк, Олександр Шпак, Василь Паракуда Вимірювальна техніка та метрологія
329 РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Микола Микийчук, Надія Лазаренко, Сергій Лазаренко, Анастасія Різник Вимірювальна техніка та метрологія
330 АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ ВИМІР ЮВАЧА ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧНОГО ТИПУ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ДВОФАЗНОГО ПУЛЬСУЮЧОГО ПОТОКУ Василь Дмитрів, Микола Микийчук, Ігор Дмитрів, Тарас Дмитрів Вимірювальна техніка та метрологія
331 ВПЛИВ ВИПРОМІНЮВАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ НА МЕТОДИЧНІ ПОХИБКИ ДВОКОЛЬОРОВОЇ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТА КЛАСИЧНОЇ ТЕРМОМЕТРІЇ Леонід Жуков, Дмитро Петренко Вимірювальна техніка та метрологія
332 ПОВЕРХНЕВА ТЕМПЕРАТУРНА ДІАГНОСТИКА ЗАРОДЖЕННЯ МІКРОТРІЩИН У НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИХ МЕТАЛАХ Сергій Прохоренко, Святослав Яцишин, Надія Габльовська, Марина Кононенко Вимірювальна техніка та метрологія
333 ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕРМОПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ОСНОВІ Ti1-xMoxCoSb Володимир Крайовський, Марія Рокоманюк, Володимир Ромака , Юрій Стадник, Любов Ромака, Андрій Горинь Вимірювальна техніка та метрологія
334 Термінологія гендерної лінгвістики як система Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології
335 Латинcькомовна термінолексика як джерело збагачення українського термінофонду музейництва Іванна Фецко Проблеми української термінології
336 Тематична класифікація української фармацевтичної термінології Галина Хирівська Проблеми української термінології
337 Військова термінологія в романі Юрія Щербака «Зброя судного дня» Клавдія Панасюк Проблеми української термінології
338 Палітра автофарбової номенклатури: структура, семантика і практика Неля Нікуліна Проблеми української термінології
339 Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові Ірина Кочан Проблеми української термінології
340 Проблеми тлумачення поняття «суміш» і сумісних із ним термінів у навчальній літературі Ігор Калінін, Вікторія Богатиренко Проблеми української термінології
341 Стандартизація актуарної термінології, яка стосується видів страхування, інших ніж страхування життя Володимир Зубченко, Юлія Мішура Проблеми української термінології
342 Медичний термін як засіб лексичного вираження текстової категорії інформативність Тетяна Єщенко Проблеми української термінології
343 Медичні терміни зі соматичними компонентами дерм-, дерма-, дерм(о)-, дермат(о)- та шкіра в сучасній українській мові Галина Германович Проблеми української термінології
344 Розроблення термінологічного українсько-російсько-англійського онлайн-словника «Суднові трубопровідні системи» Ніна Філіппова, Віра Мітєнкова Проблеми української термінології
345 Принципи укладання словника узагальнювальних виознак Ігор Дуцяк Проблеми української термінології
346 Фавст в англійській літературі: міт чи симбол? Соломія Альбота Проблеми української термінології
347 Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи Ольга Павлова Проблеми української термінології
348 Типові синтаксичні конструкції європейських стандартів та перекладання їх на українську мову Михайло Гінзбург Проблеми української термінології
349 Наукові революції як змінювання світогляду Микола Зубков Проблеми української термінології
350 Синонімія в терміносистемі гендерної лінгвістики Оксана Чуєшкова Проблеми української термінології