Знайти статті…

6525 результатів
Наукові статті Автори Журнал
351 Найновіша редакція українського правопису Лев Полюга Проблеми української термінології
352 Висловлювальні можливості української мови та втілення їх у термінотворенні (спроба аналізу лексикографічних джерел) Ольга Кочерга, Наталія Непийвода* Проблеми української термінології
353 Research and Design of the Multifunctional Cyber-Physical System of Testing Computer Performance in WAN Ірина Пастернак Досягнення у кіберфізичних системах
354 Implementation Options of Key Retrieval Procedures for the IEEE 802.15.4 Wireless Personal Area Networks Security Subsystem Віктор Мельник Досягнення у кіберфізичних системах
355 Master of Computer Engineering Program with a Specialization in Cyber-Physical Systems Анатолій Мельник, Олександр Бочкарьов Досягнення у кіберфізичних системах
356 Finding the Global Minimum of the General Quadratic Problems During Deterministic Global Optimization in Cyber-Physical Systems Anatolii Kosolap Досягнення у кіберфізичних системах
357 Logical Algorithms of the Accelerated Multiplication With Minimum Quantity of Nonzero Digits of the Converted Multipliers Ivan Korol, Ihor Korol Досягнення у кіберфізичних системах
358 Про сучасний стан української термінології (на прикладі лісотехнічної) Нестор Библюк Роман Рожанківський Проблеми української термінології
359 Українська термінологія як фактор державності української мови Кияк Т. Проблеми української термінології
360 Організація термінографічної праці в Україні Дубічинський В. Проблеми української термінології
361 A Representative Fragment Method of Analyzing Complex Systems of Smart Contracts Michal Horodelski, Piotr Filipkowski Досягнення у кіберфізичних системах
362 Засади та реалізація кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів Проблеми української термінології
363 Implementing Quantum Fourier Transform in a Digital Quantum Coprocessor Валерій Глухов Досягнення у кіберфізичних системах
364 The Methods of Protection and Hacking of Modern Wi-Fi Networks Taras Boretskyi Досягнення у кіберфізичних системах
365 Українська латинка та її практичне застосування Андрій Д’яков Проблеми української термінології
366 Транслітераційні манівці Олекса Біланюк , Святослав Трофименко Проблеми української термінології
367 Про пасивні дієприкметники Моргунюк Виталь Проблеми української термінології
368 Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи Т. Гарасимів, У. Парпан Юридичні науки
369 Види обов’язків пацієнта M. Shchirba Юридичні науки
370 Теоретико-правові проблеми мультикультуралізму як традиційної моделі адаптації Р. Шай Юридичні науки
371 Християнські життєдайні норми: метаантропологічне обґрунтування С. Сливка Юридичні науки
372 Перший кодекс українського права та інституалізація юридичної аргументації А. Романова, О. Чорнобай Юридичні науки
373 Правова соціалізація особи як об’єкт теоретично- правового дослідження О. Парута Юридичні науки
374 Парадигма вищої освіти в умовах інтеграційних викликів У. Парпан Юридичні науки
375 Механізм детермінації девіантної поведінки дитини Т. Гарасимів, N. Murinets Юридичні науки
376 Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства Б. Гарасимів Юридичні науки
377 Ідеї Феофана Прокоповича в розвитку науки логіки та їхнє значення для сучасної юриспруденції І. Андрусяк Юридичні науки
378 Засоби подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності В. Ортинський Юридичні науки
379 Інформаційна технологія управління проектами О. Огірко, Н. Крап-Спісак Український журнал інформаційних технологій
380 Research of production technologies of physical objects prototypes based on virtual 3D model using 3D printing К. Дрималик, Н. Лотошинська Український журнал інформаційних технологій
381 Визначення координат джерел при об'ємній локалізації дефектів методом акустичної емісії В. Марасанов, А. Шарко Український журнал інформаційних технологій
382 Автоматизація процесу поселення студентів в гуртожитки студмістечка Є. С. Струк, Р. Дубленич, Л. П. Фабрі Український журнал інформаційних технологій
383 ПУБЛІЦИСТИЧНІ МАРКЕРИ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА: СЛОВО – ЛОГОС – ЧИН Ігор Павлюк Серія: Журналістські науки
384 БАГАТОТЕМНИЙ ВЕКТОР ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОФЕСОРА ОЛЕКСАНДРИ СЕРБЕНСЬКОЇ Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
385 ЛЕКСИЧНА КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ВИЯВ МАЙСТЕРНОСТІ ЖУРНАЛІСТА Любов Конюхова Серія: Журналістські науки
386 АТРИБУТИВНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ КОНЦЕПТУ ГІДНІСТЬ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ Христина Дацишин Серія: Журналістські науки
387 СТРУКТУРА НОВИННИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЇ Парасковія Дворянин Серія: Журналістські науки
388 МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ПОМИЛКИ ВЕДУЧИХ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ Христина Білограць, Ангеліна Нечипір Серія: Журналістські науки
389 ЭТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ В ДОКУМЕНТАХ ООН, СОВЕТА ЕВРОПЫ, МФЖ Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
390 ПРАВА ДИТИНИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЖУРНАЛІСТА: ЮРИДИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МОРАЛЬНИХ НОРМ ЖУРНАЛІСТИКИ ПРО ДІТЕЙ Наталія Дзьомба Серія: Журналістські науки
391 МАНІПУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМАТИКОЮ БРЕКЗИТУ В АНГЛОМОВНИХ ЗМІ Сергій Сушко Серія: Журналістські науки
392 СОЦІАЛЬНА МЕРЕЖА INSTAGRAM ЯК СУЧАСНА ПЛАТФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО КОНТЕНТУ Наталія Семен , Юліана Казімова Серія: Журналістські науки
393 МЕМИ ЯК МАРКЕРИ ФЕЙКІВ І ПРОПАГАНДИСТСЬКИХ ТОПІКІВ У МЕДІЙНИХ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯХ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ Людмила Павлюк Серія: Журналістські науки
394 НОВІ МЕТОДИ ЗБУТУ ЗМІ В ІНТЕРНЕТІ Ірина Мудра, Олександра Кухарська Серія: Журналістські науки
395 КЛАСИФІКАЦІЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ БЛОГІВ Ірина Мудра Серія: Журналістські науки
396 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ У ЗМІ Мар’яна Кіца , Ганна Свинаренко Серія: Журналістські науки
397 ВПЛИВ РЕКЛАМИ В УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА НА ПОВЕДІНКУ ЧИТАЧІВ Мар’яна Кіца Серія: Журналістські науки
398 ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС У ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІЙ ПАРТІЙНІЙ ПРЕСІ кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Олена Макарчук Серія: Журналістські науки
399 ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРЕСИ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ Божена Іваницька, Юліана Казімова Серія: Журналістські науки
400 ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОЗНАКИ ПОЛІТИЧНОЇ ЗААНГАЖОВАНОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ГАЗЕТ Олександр Холод Серія: Журналістські науки