Знайти статті…

7686 результатів
Наукові статті Автори Журнал
351 Видалення нафти з водних систем полідивінілбензеновими та поліметилметакрилат-дивінілбензеновими смолами: ізотермальні та кінетичні дослідження Carla Silva, Paulo Rocha, Thiago Aversa, Elizabete Lucas Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
352 РОЛЬ І МІСЦЕ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ АРХІТЕКТУРНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ МАЙБУТНЬОГО (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ) Богдан Гой Серія Архітектура
353 «КЕРОВАНІ МІСТА» ЯК УРБАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЕКТУВАННЯ МАЛИХ МІСТ НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ МІСТ САКСОНІЇ (ФРН) Гарбаум Б. Серія Архітектура
354 Визначення хімічного складу екстракту абрикосового жмиха (prunus armeniaca l.) Victoria Vorobyova, Anastasiia Shakun, Olena Chygyrynets, Margarita Skiba Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
355 Експериментальні та кінетичні дослідження ензиматичного очищення глюкоманнана з amorphophallus oncophyllus з використанням α-амілази Dyah Hesti Wardhani, Andri Cahyo Kumoro, Azafilmi Hakiim, Nita Aryanti, Heri Cahyono Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
356 Приготування вторинного рн-стандарту для фталатного буферного розчину з використанням диференціальної потенціометричної комірки: валідація методу та застосування Ayu Hindayani, Oman Zuas, Sujarwo, Fransiska S. H. Krismastuti, Nuryatini Hamim Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
357 Удосконалення адсорбційно-йонообмінних процесів очищення стічних та шахтних вод Myroslav Malovanyy, Kateryna Petrushka, Ihor Petrushka Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
358 Видалення метиленового синього адсорбцією на активованому вугіллі одержаного з сільськогосподарських відходів під дією активованого мікрохвилями кон Ibtissem Kahoul, Nabil Bougdah, Faycal Djazi, Chahrazed Djilani, Pierre Magri, Mohamed Salah Medjram Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
359 Епоксидні композити з натуральним наповнювачем карбонатом кальцію. 1. Одержання епоксидних композитів у присутності монопероксидної похідної епоксидної смоли epidian-6 Michael Bratychak, Olena Astakhova, Olha Zubal, Maciej Sienkiewicz, Ostap Ivashkiv Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
360 Одержання пружно-в‘язких систем на основі водних розчинів ацетату і сукциніміду хітозану у присутності багатоатомних спиртів Roman Lazdin, Marina Bazunova, Valentina Chernova, Angela Shurshina, Vadim Zakharov, Elena Kulish Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
361 Фізико-хімічні та технологічні закономірності дегазації пінополістиролу в рідкому середовищі В. С. Моравський, В. Є. Левицький , Michael Bratychak, Ulyana Khromyak, Marta Kuznetsova, Н.В. Чопик Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
362 Дослідження частинок оксиду йоду на поверхні розділу фаз повітря/вода у присутності поверхнево-активних речовин та гумінової кислоти Salah Eddine Sbai, Bentayeb Farida Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
363 Молекулярне моделювання окиснювальної реакції акридину пероксикислотами Volodymyr Dutka, Yaroslav Kovalskyi, Olena Aksimentyeva, Nadia Tkachyk, Nataliia Oshchapovska, Halyna Halechko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
364 Кінетика окиснення 2-піролідинкарбонової кислоти в присутності каталізатора Os(VIII) в лужному середовищі з використанням періодату натрію: механістичний підхід Madhu Gupta, Amrita Srivastava, Sheila Srivastava, Ashish Verma Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
365 Оброблення плазмовим розрядом пониженого тиску водних розчинів, що містять Mn, Cr та Fe Oleksandr Pivovarov, Tetiana Derkach, Margarita Skiba Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
366 Дослідження механізму взаємодії лінолевої кислоти та 1-лінолеїл-2-олеоїл-3-ліноленоїлгліцерину з наночастинками Fe3O4 Iryna Tsykhanovska, Victoria Evlash, Alexandr Alexandrov, Tatуana Gontar, Daniil Shmatkov Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
367 Синтез і антитромбоцитарна дія деяких похідних p-кумарової кислоти Juni Ekowati, Nuzul W. Diyah, Achmad Syahrani Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
368 Синтез і теоретичні протипухлинні дослідження деяких нових моноаза-10н-фенотиазинових та 10н-феноксазинових гетероциклів Efeturi A. Onoabedje, Sunday N. Okafor, Kovo G. Akpomie, Uchechukwu C. Okoro Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
369 Термодинамічні властивості розчинів хлорпохідних 2-метил-5-арилфуран-3-карбоксильних кислот в органічних розчинниках Iryna Sobechko, Ю. І. Горак, В. М. Дібрівний, Mykola Obushak, Lubomyr Goshko Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
370 Спектрофотометричне визначення рутенію з використанням його каталітичної активності на окиснення гексацианоферрата(ii) періодатним йоном в зразках води Abhishek Srivastava, Vivek Sharma, Neetu Srivastava, R. Naik Науково-технічний журнал «Хімія та хімічні технології»
371 Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом Володимир Майструк, Роман Гаврилів Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
372 Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами Ярослав Литвиняк, Ігор Юрчишин Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
373 Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом Олексій Ланець, Павло Майструк, Володимир Боровець, Ірина Деревенько Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
374 Визначення параметрів віброударних машин із урахуванням їхніх визначальних характеристик Володимир Гурський, Ігор Кузьо, Василь Лозинський Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні
375 Видалення вм’ятин на металевих покриттях автомобілів за допомогою «індукторної системи з екраном, що притягає» Є. О. Чаплигін, С. О. Шиндерук, О. С. Сабокар, В. В. Дзюба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
376 Складові магнітної індукції обмотки збудження прохідного вихрострумового перетворювача у провідній трубі М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
377 Енергоефективне пряме керування моментом у двозонному електроприводі електромобіля на базі синхронної машини з постійними магнітами Ігор Щур, Юрій Білецький Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
378 Використання перетворювача частоти ALTIVAR 320 як засобу автоматизації технологічної установки Валерій Місюренко, М. Б. Семенюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
379 Робастна стійкість дробових електромеханічних систем Ярослав Марущак, Богдан Копчак, Лідія Каша Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
380 Моделювання вимикача надвисокої напруги для аналізу перехідних процесів в електротехнічних системах пересилання енергії В. Р. Левонюк, Георгій Лисяк, Андрій Чабан Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
381 МЕТАФОРИЧНЕ ВИРІШЕННЯ СЦЕНОГРАФІЇ ВИСТАВИ “ДРУЖИНА ІЗ СЕЛА” НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОТИВІВ “САДОВОЇ КІМНАТИ”, ПОПУЛЯРНОЇ В НЕОКЛАСИЧНІЙ АРХІТЕКТУРІ XVIII – ПОЧАТКУ XIX ст. П. В. Босий Серія Архітектура
382 Аналіз режимів початкового збудження турбогенератора за гібридною REAL-TIME моделлю системи генерування електроенергії Андрій Куцик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
383 Моделювання процесів розгону електроприводу кульового млина Л. Ф. Карплюк, Володимир Мороз, Ігор Головач , А. Ю. Нищий Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
384 Експериментальні дослідження процесу регулювання статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження В. Г. Гапанович, Зіновій Бахор Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
385 Вплив ступеня шунтування магнітного потоку на характеристики асинхронного двигуна з екранованими полюсами Ігор Гавдьо Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
386 Дослідження динаміки приводу підіймання екскаватора-драглайна ЕШ-15/90а І. В. Волошина, Володимир Мороз, В. Б. Цяпа, Л. Ф. Карплюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
387 Рівняння густин розрахункових струмів векторного потенціалу магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
388 Внесок професорів та викладачів Львівської політехніки у розвиток електрифікації львівщини А. Крижанівський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
389 Використання елементів проблемного навчання під час вивчення електротехніки Орест Гамола, В. І. Коруд, Сергій Рендзіняк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
390 Питання захисту головного приводу дифузійного апарату DDS-30 (ДС-12) Ігор Головач , Л. Ф. Карплюк, Б. Й. Сильвеструк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
391 Аналіз неусталених процесів у лінії електропередачі, що з’єднує ПС «Західноукраїнська» та ПС «Вінницька» Андрій Чабан, В. Р. Левонюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
392 Векторний потенціал магнітного поля накладного кільцевого вихрострумового перетворювача з електропровідним феромагнітним осердям М. А. Яцун Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
393 Вентильний електропривод на основі регульованого індуктивно-ємнісного перетворювача Ігор Щур, В. Б. Козій, П. Й. Голубовський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
394 Аналіз методів розрахунку електромагнітних перехідних процесів багатофазних ліній електропередавання з розподіленими параметрами типу кабельних лінії високої напруги Валерій Чибеліс, Вадим Лободзинський Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
395 Вибір потужних вітрогенераторів для реальних умов Костянтин Покровський, Ольгерд Маврін, Юрій Шелех Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
396 Аналіз системи автоматичного регулювання рівня за використання частотно-керованого електропривода насоса Валерій Місюренко, М. Б. Семенюк Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
397 Аналіз роботи трифазного некерованого мостового випрямляча за умови коректного вилучення з його схеми двох та трьох вентилів Н. Г. Мальцева, Михайло Олійник, В. Г. Федишин Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
398 Математичний опис динаміки системи регулювання положення електродів дсп моделлю у просторі станів Орест Лозинський, Ярослав Паранчук, В. Б. Цяпа Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
399 Аналіз методом математичного моделювання перехідних процесів у системі генерування електроенергії турбогенератором із безщітковою системою збудження Андрій Куцик, М. Б. Семенюк, А. А. Євченко, Т. Я. Дзьоба Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»
400 Вплив рпн на ідентифікацію виткових замикань у силовому трансформаторі Б. В. Дмитрик, Олександр Равлик, Ігор Сабадаш, Назар Равлик Серія «Електроенергетичні та електромеханічні системи»