Знайти статті…

5995 результатів
Наукові статті Автори Журнал
351 Інтелектуальна інформаційна система аналізу навчально-методичного забезпечення кафедри Чирун Л. В., Сорохан Д. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
352 Тенденції розвитку складових частин організації дистанційного навчання Шуневич Б.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
353 Оптимізація блоків стиснутих даних у графічному форматі PNG Шпортько О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
354 Інтеграція неоднорідних джерел на основі аналізу метаданих Шаховська Н.Б., Крайовський В.Я., Могильський Є. Серія «Інформаційні системи та мережі»
355 Стратегічна концепція технології керування корпоративними даними в туризмі як управління неструктурованою корпоративною інформацією Шаховська Н.Б., Виклюк Я.І., Угрин Д.І., Кісь Я.П. Серія «Інформаційні системи та мережі»
356 Методи аналізу ефективності Веб-форумів Сєров Ю.О., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
357 Опрацювання нечітких часових параметрів під час аналізу запитів, заданих природною мовою Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
358 Формування суспільного авторитету ВНЗ шляхом комплексного подання в системі Вікіпедія Пелещишин А.М., Пероганич Ю.Й, Марковець О.В., Думанський Н.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
359 Врахування інформації від працедавця в інформаційній моделі предметної області “навчальний процес” для контролю якості інтелектуальної продукції ВНЗ Малахов Є.В., Марущак В.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
360 Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
361 Консолідована інформація: сучасний фах освітньо-наукового напряму інформаційних наук Кунанець Н.Е. Серія «Інформаційні системи та мережі»
362 Електронний глосарій з архівістики Кульчицький І.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
363 Прийняття оптимальних рішень методом навчання з нечіткою логікою Кравець П. О., Проданюк О. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
364 Координація у системах підтримання прийняття рішень з розподілу обмежених ресурсів Катренко А.В., Верес Ю.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
365 Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
366 Методи формування первинних ознак при побудові систем розпізнавання користувачів комп’ютера Заяць М. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
367 Система опрацювання медичних даних “дільничний терапевт” Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
368 Методологія еконофізики як основа інформаційних систем розвитку та автоматизації соціально-економічних структур Виклюк Я.І., Іванущак Н.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
369 Об’єкти та суб’єкти фотографування у контексті авторського права Вовк О.Б., Андруник В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
370 Даталогічна модель бази даних визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри Верес О.М., Чирун Л.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
371 Алґоритми згортання і розгортання формул абстрактних алгоритмів Василюк А.С., Басюк Т.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
372 Інтелектуальна підсистема ділової економічної гри Буров Є.В., Лотоцький Ю.М., Нікольський Д.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
373 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень у договірному процесі Буров Є.В., Калінчук Ю.О., Ломтєв А.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
374 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при управлінні неприбутковими проектами Берко А.Ю., Явлінський О.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
375 Алгоритм приєднання часткових розв’язків у підмножинах при декомпозиції задачі комівояжера Базилевич Р.П., Кутельмах Р.К. Серія «Інформаційні системи та мережі»
376 БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЖУРНАЛІСТА-ОПЕРАТОРА Мирослав Максимович Серія: Журналістські науки
377 МОСКВОФІЛЬСТВО ГАЛИЧИНИ: ДО ІСТОРІЇ ПРОБЛЕМИ Ірина Фаріон Серія: Журналістські науки
378 ДИХОТОМІЯ «МАНІПУЛЯТИВНИЙ – КОНТРМАНІПУЛЯТИВНИЙ ВПЛИВ»: ЧИ ІСНУЄ ВОНА В АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МЕДІАТЕКСТАХ З ТЕМАТИКИ ЗМІН КЛІМАТУ? Юліана Дунаєвська, Сергій Сушко Серія: Журналістські науки
379 МОЖЛИВОСТІ ПРЯМОЇ МОВИ У ВІДТВОРЕННІ УСНОГО МОВЛЕННЯ В ДРУКОВАНОМУ МЕДІАТЕКСТІ Христина Дацишин Серія: Журналістські науки
380 ЕСТЕТИКА СЛОВА І ЗОБРАЖЕННЯ У СОЦІАЛЬНИХ ТОК-ШОУ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД Ірина Пуцята Серія: Журналістські науки
381 СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПАБЛІК РИЛЕЙШНЗ ЯК «ПРОПОНОВАНІ ОБСТАВИНИ» Олександр Холод Серія: Журналістські науки
382 СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ КОНЦЕПТИ ГРОМАДЯНСЬКО-ПРОФЕСІЙНИХ НОВИХ МЕДІЙ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ ЕЛЕКТРОННОГО ЗРАЗКА ПОЛЬСЬКОГО ЧАСОПИСУ «НОВА ПОЛЬЩА» ТА ВЕБ-ПРОЕКТУ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ» – «УКРАЇНА INCOGNITA») Юліана Лавриш Серія: Журналістські науки
383 ВЕБ-АНАЛІТИКА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗМІ В ІНТЕРНЕТІ Ірина Мудра Серія: Журналістські науки
384 СТРУКТУРА УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТСЬКИХ ІНТЕРНЕТ-ВИДАНЬ Христина Білограць Серія: Журналістські науки
385 РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У СУЧАСНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ Мар’яна Кіца Серія: Журналістські науки
386 ПРОВОКАТИВНИЙ КОНТЕНТ ПРО АНЕКСІЮ КРИМУ НА РОСІЙСЬКОМУ ВЕБ-МЕДІА «ПРАВДА.РУ» Наталія Семен Серія: Журналістські науки
387 ТЕХНОЛОГІЇ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДЬМИ В РОСІЙСЬКИХ ЗМІ ТА ПРОТИДІЯ ЇМ Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
388 ДО ПОНЯТТЯ ФОРМАТУ ЖАНРУ ІНТЕРВ’Ю У ЖУРНАЛІСТИЦІ Юліана Казімова Серія: Журналістські науки
389 ОСНОВНІ МЕТОДИ ПРОПАГАНДИ В РОСІЙСЬКОМУ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ PRAVDA.RU Божена Іваницька, Софія Гусєва Серія: Журналістські науки
390 ОНОВЛЕНІ МАС-МЕДІЇ В МОДЕРНИХ СОЦІУМАХ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТІ Віктор Зінчук Серія: Журналістські науки
391 КОМПОНЕНТИ ІМІДЖЕВОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ «1+1» ТА ОБЛАСНОГО ТЕЛЕКАНАЛУ «ЗАПОРІЖЖЯ») Олена Дмитерко, Олена Кузнецова Серія: Журналістські науки
392 ПРОБЛЕМИ ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МОРАЛІ ЩОДО ПРАВ ДИТИНИ Наталія Дзьомба Серія: Журналістські науки
393 ЖУРНАЛІСТИКА НА МЕЖІ: ОСОБЛИВОСТІ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН НА ТЕРИТОРІЇ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Парасковія Дворянин Серія: Журналістські науки
394 ТЕМА КУЛЬТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАННЯ Ольга Гарматій, Соломія Кісіль Серія: Журналістські науки
395 ЖУРНАЛ «ПІЗНАЙКО»: СТАНОВЛЕННЯ ВИДАННЯ ТА ЖАНРОВА ПАЛІТРА МАТЕРІАЛІВ Зоряна Галаджун, Дарина Юзефович Серія: Журналістські науки
396 УКРАЇНА CОNTRA РОСІЯ: ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЗА КРИМ Любов Василик, Анастасія Полянська Серія: Журналістські науки
397 Електронні наукові видання медичної тематики: соціально-комунікаційний підхід Людмила Пономаренко Серія: Журналістські науки
398 Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії Оксана Корчагіна, Ольга Куцевська Серія: Журналістські науки
399 Способи і засоби оцінювання в медіа-текстах на мистецьку тематику Христина Дацишин Серія: Журналістські науки
400 Семіотична хора в дискурсі соціальних комунікацій Валентина Галич Серія: Журналістські науки