Знайти статті…

5978 результатів
Наукові статті Автори Журнал
401 Роздержавлення друкованої преси в україні: історія розвитку питання Зоряна Галаджун Серія: Журналістські науки
402 «Замах на розум» – якісна журналістика чи безвідповідальна гонитва за сенсацією? Марта Вронська Серія: Журналістські науки
403 Конвергенція та крос-медійність: дискурс термінологічної парадигми Любов Василик Серія: Журналістські науки
404 Науковий напрям та навчальна дисципліна «Математична лінґвістика» Щербина Ю.М., Шестакевич Т.В., Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
405 Моделювання оцінних суджень у дописах учасників веб-форумів Тимовчак-Максимець О.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»
406 Класифікація та аналіз безкоштовних програмних засобів стеганографії Тарасов Д.О., Мельник А.С., Голобородько М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
407 Комп’ютерно-лінгвістичні методи перевірки достовірності персональних даних користувачів веб-спільнот Пелещишин А.М., Федушко С.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
408 Модифікація контенту для ефективного позиціонування форуму в середовищі World Wide Web Пелещишин А.М., Слобода К.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
409 Комп’ютерні засоби освітніх процесів для людей з вадами зору. Аналітичний огляд Лозицький О.А., Пасічник В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
410 Автоматизація процесу розвитку базової онтології на основі аналізу текстових ресурсів Литвин В.В Серія «Інформаційні системи та мережі»
411 Розроблення Wordnet-подібного словника української мови Кульчицький І.М., Романюк А.Б., Харів Х.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
412 Методи зіставлення статистичних характеристик при формуванні вибірок у лінгвістиці Заяць В.М., Заяць М.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
413 Генерування SQL-сценаріїв за допомогою XSLT-перетворень Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
414 Модель агента побудови запиту для тематичної пошукової системи Думанський Н.О., Марковець О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
415 Схеми моделювання систем керування контентом Висоцька В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
416 Інтелектуальна система підтримки прийняття рішень при діагностиці фізіологічного стану тварин Версаль Ю.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
417 Дослідження множини ризиків прийняття рішень в галузі екології Верес О. М., Голиш В. М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
418 Інформаційна система готельно-туристичної діяльності Верес О.М., Ватраль І.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
419 Електронний документообіг, тенденції та перспективи Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е. Серія «Інформаційні системи та мережі»
420 Підсистема адаптації формул алгоритмів Василюк А.С., Басюк Т.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
421 Інтелектуальний туристичний сервіс з опрацюванням контексту ситуації Буров Є.В., Городецька А.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
422 Методи оптимізації клієнтської сторони колаборативних середовищ Брунець І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
423 Засоби навігації клієнта в системах електронної контент-комерції Берко А. Ю., Підгайний Т.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
424 Проблеми та напрями проектування СППР з управління фінансовими ризиками Баранов А.Ю., Катренко А.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
425 Розроблення програмного забезпечення для верстання макетів видань Дронюк I.М., Назаркевич M.А., Коваленко О.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
426 Алгоритм визначення форми губ під час артикуляції для української жестової мови Давидов М.В., Нікольський Ю.В., Тиханський С.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
427 Досвід упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у видавництві Львівської політехніки Голощук Р.О., Паров’як І.П. Серія «Інформаційні системи та мережі»
428 Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання Голощук Р.О., Довбуш О.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
429 Категоризація електронних документів Годич О.В., Наконечний Ю.С., Щербина Ю.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
430 Метод вибору оптимального алгоритму криптографічного захисту інформації Висоцька В.А., Гарасим О.Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
431 Упровадження електронного архіву наукових публікацій у Науково-технічній бібліотеці на базі програмної платформи Dspace Андрухів А., Тарасов Д. Серія «Інформаційні системи та мережі»
432 Підходи та алгоритми проектування гібридних сховищ даних Яцишин А.Ю. Серія «Інформаційні системи та мережі»
433 Інформаційна модель системи проведення тендерів великих проектів Чирун Л.В., Турок Ю.Р. Серія «Інформаційні системи та мережі»
434 Розширення функціональних можливостей СКБД Postgresql для оптимізації пошуку інформації у файлах баз даних Рудакевич Т.М., Цегелик Г.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
435 Застосування імітаційних моделей для управління ризиками ІТ-проектів Рішняк І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
436 Розроблення алгоритмів структурного перетворення веб-галерей Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Серія «Інформаційні системи та мережі»
437 Аналіз сучасних програмних засобів моделювання поширення вірусних захворювань Пшеничний О.Ю., Чорней І.М., Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
438 Аналітичний огляд засобів програмного забезпечення в медичній галузі Мельникова Н.І., Шаховська Н.Б. Серія «Інформаційні системи та мережі»
439 Порівняльний аналіз двох підходів до побудови оптимальних стратегій пошуку інформації у файлах баз даних для багатопроцесорних ЕОМ Лісовець В.Я, Цегелик Г.Г. Серія «Інформаційні системи та мережі»
440 Адаптивні стратегії прийняття рішень у грі з природою Кравець П.О. Серія «Інформаційні системи та мережі»
441 Реалізація інтернет-магазину з використанням інтелектуальної компоненти Кісь Я.П., Іванік І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
442 Підтримання прийняття рішень в управлінні портфелями проектів: цілі, завдання, засоби вирішення Катренко А.В., Слупко В.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
443 Інформаційні особливості та методи розподілу ресурсів у складних організаційних системах Катренко А.В., Магац Д.С. Серія «Інформаційні системи та мережі»
444 Дослідження та розроблення генетичних алгоритмів та операторів схрещування Дубровін В.І., Федорченко Є.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
445 Метод автоматичного розпізнавання та розділення конгломератів на складові об’єкти Грицик В.В., Влах В.А. Серія «Інформаційні системи та мережі»
446 Інтелектуальна інформаційна система готельно-туристичної діяльності Верес О.М., Ватраль І.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
447 Оцінювання проекту системи підтримки прийняття рішень Верес О.М. Серія «Інформаційні системи та мережі»
448 Використання моделей для керування доступом до ресурсів інтелектуальної інформаційної системи Буров Є.В, Гульова А.В Серія «Інформаційні системи та мережі»
449 Методи та засоби організації колаборативних процесів в електронному урядуванні Брунець І.В. Серія «Інформаційні системи та мережі»
450 Інформаційне забезпечення інтелектуальних систем професійної орієнтації Берко А. Ю., Коляса У. Я. Серія «Інформаційні системи та мережі»