О. Сорочкіна

студентка денної форми навчання другого (магістерського рівня) спеціальності 081 “Право” Навчально-науковогоий інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “«Львівська політехніка”»

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»