Р. Шак

Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету«Львівська політехніка», кафедра цивільного права та процесу аспірант І року навчання спеціальності081 Право

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»