С. Гап’як

Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету «Львівська політехніка», студент денної форми навчання першого (бакалаврського рівня) спеціальності 081. Право

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»