Світлана Лагдан

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»