Т. Івашків

Івано-Франківський університет права
35, Є. Коновальця, 76000 Івано-Франківськ, Україна
Research interests: 

Івано-Франківський університет права
імені Короля Данила Галицького,
декан економічного факультету
канд. екон. наук, доц.,

Статті опубліковані в наукових журналах видавництва «Львівська політехніка»