Усі автори

Автори Місце праці
Сергій Зятюк Lviv Polytechnic National University
Наталія Дащенко Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Оксана Гоцур Львівський торговельно-економічний університет
Іванна Білаш Національний університет "Львівська політехніка"
М-О. Сизон Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту та міжнародного підприємництва
Х. Залуцька Національний університет «Львівська політехніка», кафедра економіки підприємства та інвестицій
А. Чумак Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
М. Адамів Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Е. Мазурек Економічний університет у Вроцлаві, кафедра статистики
Г. Щука Економічний університет у Вроцлаві, кафедра статистики
Г. Бєсок Університет Бєльсько-Бяла (Польща) Кафедра менеджменту
М. Колісник Український католицький університет кафедра менеджменту та організаційного розвитку
У. Балик Національний університет "Львівська політехніка", кафедра маркетингу і логістики
М. Удимович Національний університет “Львівська політехніка” кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
О. Сова Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти
К. Моторя Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
О.О. Шевчук Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
О. Агрес Львівський національний аграрний університет кафедра фінансів, банківської справи та страхування
О. Садура Національний університет «Львівська політехніка» кафедра менеджменту організацій
Б. Шадурська Національний університет «Львівська політехніка», кафедра менеджменту організацій
У. Прокоп'єва Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра менеджменту організацій
З. Люльчак Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
Ю. Шушкова Львівський національний університет імені І. Франка
О. Рудковський Київський національний університет імені Т. Шевченка
О. Літорович Національний університет "Львівська політехніка", кафедра менеджменту організацій
О. Сенишин Львівський національний університет імені Івана Франка
О. Кундицький Львівський національний університет імені Івана Франка
Р. Драла Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
М. Ливдар Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
Н. Ярошевич Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
І. Кондрат Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра фінансів
Н. Гембарська Національний університет “Львівська політехніка”
В. Давидюк аспірант I року навчання спеціальності 081 “Право”
Хр. Олійник аспірантка кафедри кримінального права і процесу Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “«Львівська політехніка”»
В. Строїч аспірант ІІІ року навчання спеціальності 081 “Право”
О. Нагірняк Львівський державний університет внутрішніх справ
A. Редько студентка І курсу магістратури Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
A. Йосипів кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ
Н. Гузела магістрант Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти й Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
Г. Лук’янова кандидат юридичнимх наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
О. Сорочкіна студентка денної форми навчання другого (магістерського рівня) спеціальності 081 “Право” Навчально-науковогоий інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “«Львівська політехніка”»
С. Василів старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
M. Носкова аспірантка кафедри публічно-правових дисциплін ПВНЗ “Університет сучасних знань”
Г. Лук’янова Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
I. Крикавська асистент кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
І. Перів студентка групи ПВ- 45 Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
A. Баран асистент кафедри теорії, історії та філософії права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”
Ю. Сесюк адвокат АО “Чаша правосуддя”
O. Колич Інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” канд. юрид. наук, доцент кафедри теорії, історії та філософії права
Р. Кельман Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, студент магістратури
M. Кристиняк Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету “Львівська політехніка” старший лаборант кафедри адміністративного та інформаційного права
П. Лепісевич ЛьвівДУВС
Н. Бокла Національний університет «Львівська політехніка»
О. Матвійків Національний університет «Львівська політехніка»
А. Здобицький Національний університет «Львівська політехніка»
П. С. Кособуцький Національний університет «Львівська політехніка»
В. В. Табала Національний університет «Львівська політехніка»
К. К. Колесник Національний університет «Львівська політехніка»
В. Теслюк Національний університет «Львівська політехніка»
А. Головатий Національний університет «Львівська політехніка»
С. Шатний Національний університет «Львівська політехніка»
Ігор Смуток Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ярослав Лисейко Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»
Н. Рожко Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
С. Лихолат Національний університет «Львівська політехніка», кафедра маркетингу і логістики
Людвіга Остапчук Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Марина Гуторова Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Михайло Яременко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Вадим Мартинюк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Катерина Клен Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Юлія Савіцька Національний університет «Львівська політехніка»
Анжеліка Черешневська Національний університет «Львівська політехніка»
Олександр Мамро Національний університет «Львівська політехніка»
Андрій Лагун Національний університет «Львівська політехніка»
Юрій Наконечний Національний університет «Львівська політехніка»
Роман Голяка Національний університет «Львівська політехніка»
Муханнед Аль-Раві Університет Іббі
Любов Балацька Національний університет «Львівська політехніка»
В. М. Доманський Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
В. В. Партола Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
П. В. Мокренко Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
І. М. Ковела Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Г. І. Влах-Вигриновська Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
О. О. Іванюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
І. П. Гаранюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
П. І. Гаранюк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра захисту інформації
О. О. Петрушинський Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Я. А. Лагун Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
О. Я. Горячий Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
А. Гринчишин Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
Л. В. Мороз Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій
В. М. Мищишин Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Ю. П. Кухар Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Ю. Є. Кинаш Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
В. О. Палюшок Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматики та інформаційних технологій
В. В. Самотий Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, кафедра управління інформаційною безпекою, Краківська Політехніка ім. Тадеуша Костюшко, кафедра автоматики та інформаційних технологій
У. Ю. Дзелендзяк Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Д. М. Мозола Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
А. Й. Наконечний Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики
Б. О. Юськів Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики