Обробка графічних зображень з використанням алгоритму Флойда-Стейнберга

2021;
: сс. 21 - 26
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних технологій видавничої справи
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра комп’ютеризованих систем автоматики

Розроблено систему для обробки графічних зображень із застосуванням алгоритму Флойда- Стейнберга. Розроблена система сприяє згладжуванню зображень при від ображенні на пристроях із різною роздільною здатність та різним набором палітри кольорів. Внаслідок застосування алгоритму Флойда-Стейнберга оброблені зображення мають мінімальні спотворення при їхньому відтворені. Запропонований алгоритм можна застосувати для стиснення та передавання зображень і звукових сигналів. Система розроблена з використанням мови Java Processing.

  1. Floyd–Steinberg dithering – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Floyd%E2%80%93Steinberg_dithering
  2. Floyd–Steinberg dithering – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.visgraf.impa.br/Courses/ip00/proj/Dithering1/floyd_steinberg_dithering.html
  3. Error Diffusion dithering – Computerphile – [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ico4fJfohMQ
  4. Середовище розробки Processing – [Електронний ресурс] - Режим доступу: processing.org
  5. Shakib, J., Muqri, M., Leveraging the Power of Java in the Enterprise, American Society for Engineering Education, AC 2010-1701.
  6. Dibble, P., Real-Time Java Platform Programming, Sun Microsystems Press, Prentice-Hall, June 2008.
  7. Роберт Седжвик, Кевин Уэйн. Алгоритмы на Java. К.; Диалектика, 2019.-848 с.
  8. Palmer G., Technical Java - Developing Scientific and Engineering Applications, Prentice Hall, 2003.
  9. Paul  Jensen.  An  Edge-Preserving  Inverse  Halftoning  Algorithm  for  Ordered  Dithered  Images  – [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/236185916.pdf