Effect of Impact Velocity in the Roadblock on the Spatial Arrangement of Acceleration of the Vehicle Body

2014;
: ст. 71 – 77
Автори: 
Waluś Konrad J., Krawiec P., Polasik J., Markiewicz F., Cieślik M., Adamiec Jarosław M.

Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn

Подано результати експериментальних досліджень процесу інтенсивного при- скорення, що проходять через бар’єр і транспортний засіб, гальма пристосовані для перевезення осіб з використанням двох діапазонів швидкостей, проходячи через бар’єр. Випробування проводилися на сухих дорогах з бруківки. Виконані експериментальні дослідження, мета яких – визначити прискорення в кожній осі при проходженні через перешкоди.

1. Bohatkiewicz J., Biernacki S., Drach M., Kozłowski D., Nowak P., Zasady uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych, Opracowano na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008 r. 113 p. 2. Czajkowski, K., Fitzgerald, S., Foster, I., Kesselman, C.: Grid Information Services for Distributed Resource Sharing. In: 10th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing. – Р. 181–184. IEEE Press, New York (2001). 3. Dębowska-Mróz M., Rogowski A., Wójcik E., Bator K. Ocena wybranych elementów stosowanych w uspokajaniu ruchu drogowego w miastach, Autobusy 3/2013, s. 1665–1682, CD-ROM, ISSN 1509-5878. 4. Foster, I., Kesselman, C.: The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure. Morgan Kaufmann, San Francisco (1999). 5. Foster, I., Kesselman, C., Nick, J., Tuecke, S.: The Physiology of the Grid: an Open Grid Services Architecture for Distributed Systems Integration. Technical report, Global Grid Forum (2002). 6. Zalewski A., Efektywność technicznych środków uspokajania ruchu w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, GAMBIT 2008