Аналіз і класифікація моделей систем електронної комерції

2007;
: ст. 103 – 111
Автори: 
Берко А. Ю., Висоцька В. А.

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Проаналізовано основні моделі систем електронної комерції. Запропоновано узагальнену модель таких систем. Інтернет-система електронної комерції розглядається як цілеспрямована множина об’єктів довільної природи з набором зв’язків між ними та між їхніми властивостями. Пропонується класифікація технологій систем електронної контент-комерції.

1. Береза А.М. Електронна комерція. – К., 2002. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютерізації. – Львів: Новий світ – 2000, 2003. – С. 286–322. 3. Берко А.Ю., Висоцька В.А., Чирун Л.В. Алгоритми опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 519. – С. 10–20. 4. Берко А.Ю., Висоцька В.А. Проектування навігаційного графу web-сторінок бази даних систем електронної комерції // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2004. – № 521. – С. 48–57.