Особливості побудови систем дистанційного моніторингу параметрів обладнання

Автори: 
Плахотний М.В., Гричина А.Ю.

Національний університет “КПІ”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Розглянуті програмні та апаратні аспекти побудови систем дистанційного моніто- рингу параметрів обладнання.

1. Texas Instruments. RS-422 and RS-485 Standards Overview and System Configurations / Texas Instruments Standard Document – 09.2010. 2. The Modbus Organization. MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b / The Modbus Organization Specifications. – 1996. 3. IEEE LAN/MAN Standards Committee. Standard Wireless local area networks IEEE 802.11-2007. 4. Проскурня М. Стандарти периферійних інтерфейсів [Електронний ресурс]: http://axofiber.org.ru/ inside/peripheral.standards.htm / Проскурня М. 07.07.2009. 5. Лотков А. Интерфейсы последовательной передачи данных. Стандарт RS-485. / Журнал Современные технологии автоматизации. – М, 1997.