Принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом

Автори: 
Сало А. М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин

Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторин- гом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою.

1. Какой бизнес можно открыть за 10000 долларов. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua-investor.com. 2. Vending mashines. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.selecta.com. 3. Donald W. Howell. Vending mashine monitoring system. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patent.ipexl.com. 4. James H. Halseg. Vending apparatus and method having improved reliability. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patent.ipexl.com. 5. Dana Bashor. Field configurable vending mashine system. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://patent.ipexl.com. 6. Заславський В.А., Стрижак Г.О. Автоматизована система моніторингу шахрайських транзакцій в платіжній системі // 5-та Міжнар. конф. “Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем”, 22–26 вересня 2008 р., Київ–Чернігів. – К., 2008. – Ч. 2. – С. 27–36. 7. Дейнека О. Моніторинг клієнтів як аналітичний прийом дослідження особливостей функціонування роздрібного мережевого підприємства // Економічний аналіз. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 185–189.