Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах

2017;
: сс. 152 - 159
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Здійснено огляд інтерфейсів та протоколів периферійних пристроїв для вендингових автоматів, виконано їх порівняння. На основі особливостей, які наведені в порівняльній характеристиці, запропоновано реалізацію уніфікованого програмного інтерфейсу для набору цих протоколів. Описані етапи взаємодії між платою управління та виконавчими пристроями. Наведено структурну схему реалізації інтерфейсу.

  1. Andriy Salo Vending cyber physical systems architecture, Advances in Cyber-Physical Systems "ACPS", NLP, Lviv, 2016, No. 1, P. 61–65.
  2. Salo A. Principle of construction of a vending network with monitoring, Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Computer systems and networks", 2013, No. 773, P. 112–118.
  3. ITC Vending [Electronic resource], Access mode: http://itcvending.com/cables.html
  4. Vending Machine Interface: [Electronic Resource], Access mode: http://veq.ru/catalog/encyclopaedia/doc/524.
  5. Interfaces and protocols: [Electronic resource], Mode of access: http://www.autovending.com.ua/protocols.htm
  6. Multi-Drop Bus, Internal Communication Protocol: [Electronic resource], Access mode: http://www.coinacceptor. com.cn/Upload/EditorFiles/technicalfile/Mdb_version_4-2.pdf.
  7. MEI 20 mA Protocol A Specification: [Electronic resource], Mode of access: http://executive-protocol.narod.ru/10102-000304001-PS.pdf.
  8. CCTALK Serial Communication Protocol – Generic Specification: [Electronic resource], Access mode: http://www.cranepi.com/en/products/view/151/ccTalk.
  9. Communication specifications. Model No.ID-003: [Electronic resource], Access mode: http://www.igrotechnics.ru/wpcontent/uploads/ID-003_Communication-specif... igrotechnics .ru_.pdf.
  10. SSP Manual – Innovative Technology Ltd: [Electronic resource], Access mode: http://innovativetechnology.co.uk/product-files/ssp-manuals/smart-payout....
Сало А. М. Протоколи виконавчих пристроїв у вендингових кіберфізичних системах / А. М. Сало, О. І. Кравець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 881. — С. 152–159.