Інструкція для авторів

Порядок подання матеріалів на публікацію у збірнику тез конгресу та в збірнику матеріалів конгресу
 

Тези конгресу подаються у терміни, визначені у повідомленні про конгрес на пошту конгресу eco.kongres@lpnu.ua. Вимоги до оформлення тез:

Обсяг - 1 друкована сторінка, всі поля по 25 мм.

До друку в матеріалах конгресу приймаються тези на українській, російській чи англійській мовах.

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word, розширення doc(docx). Шрифт: Times New Roman Cyr.
  • Таблиці слід оформляти наступним чином: в першому рядку слово "Таблиця 1"(курсивом, 11 pt), у наступному рядку ввести назву таблиці (напівжирний 11pt), після назви вставляти таблицю текст ( 9 pt)
  • Формули (11 pt) потрібно оформлювати по центру з нумерацією, оргкомітет рекомендує підготувати їх в MS Equation або MathType
  • Рисунки (не рекомендується включати) вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Спеціальна вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

Автори: прізвища і ініціали співавторів друкуються великими літерами посередині, країна й місто в дужках (12pt). Прізвище доповідача слід підкреслити.

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами, bold (напівжирний 12pt), інтервал до і після назви (6 pt)

Інформація про організацію, де виконана робота: у наступному рядку посередині назва закладу чи установи, його поштова та електронна адреса (курсивом, 12 pt).

Між анотацією та адресою потрібно залишити один пустий рядок

Анотація у наступному рядку з абзацу (1 см) після слова "Abstract" (bold напівжирний 11pt) англійською мовою – 5-7 рядків 11pt.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу (1 см) 11pt.
 

Приклад оформлення тез у прикріпленому файлі.

Тези не рецензуються, програмний комітет за зміст тез відповідальності не несе. Один автор може бути присутнім не більше як у трьох тезах.

Також за матеріалами конгресу можна буде опублікувати статтю у журналі «Journal of Ecological Engineering». (SCOPUS, Web of Science) або «Environmental Problems». (Index Copernicus, фаховий категорія Б) в залежності від рекомендації рецензентів.

Публікація у журналі «Environmental Problems» є безкоштовною, а в журналі «Journal of Ecological Engineering» ≈ 200 €