Інструкція для авторів

Порядок подання матеріалів на публікацію у збірнику тез конгресу та в збірнику матеріалів конгресу

Тези конгресу подаються у терміни, визначені у повідомленні про конгрес. Вимоги до оформлення тез:

Обсяг - 1 друкована сторінка, всі поля по 25 мм.

До друку в матеріалах конгресу приймаються тези на українській, російській чи англійській мовах.

  • Текст слід готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003, розширення rtf. Шрифт: Times New Roman Cyr.
  • Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt.
  • Рисунки (не рекомендується включати) вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати “Правка”, “Спеціальна вставка” і вибрати “Рисунок”; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:

Семінар № (вказати номер семінару)

Автори: ініціали і прізвища співавторів друкуються великими літерами посередині, країна й місто в дужках bold (12pt). Прізвище доповідача слід підкреслити.

Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами, bold (напівжирний 12pt).

Інформація про організацію, де виконана робота: у наступному рядку посередині назва закладу чи установи, його поштова та електронна адреса (курсивом, 12 pt).

Анотація у наступному рядку з абзацу (1 см) англійською мовою – 5-7 стрічок 11pt.

Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу (1 см) 11pt.

Між цими позиціями не потрібно залишати пустих рядків

Приклад оформлення тез у прикріпленому файлі:

Тези не рецензуються, програмний комітет за зміст тез відповідальності не несе. Один автор може бути присутнім не більше як у трьох тезах.

Стаття до збірника матеріалів конгресу подається у терміни, визначені у повідомленні про конгрес разом із тезами на конгрес. Один автор може брати участь лише в одній статті. Вимоги до оформлення статті знаходяться у прикріпленому файлі.

Стаття подається на українській та англійській мові (для українських авторів) або тільки на англійській мові (для іноземних авторів) і направляється програмним комітетом на 2 незалежні рецензії. У випадку позитивних рецензій стаття приймається на опублікування в матеріали конгресу.

У випадку тільки однієї позитивної рецензії стаття рекомендується для опублікування у фаховому журналі із технічних наук «Environmental Problems».

Вартість опублікування статті в матеріалах конгресу буде визначена в подальшому на основі кошторису витрат. Орієнтовно вона не буде перевищувати у еквіваленті 100-150 у.о. Вартість публікації у журналі «Environmental Problems» приведена на сайті журналу - http://science.lpnu.ua/ep.