Рада конгресу

Рада конгресу:

Бобало Юрій Ярославович - д.т.н., проф., ректор Національного університету «Львівська політехніка», Львів, Україна;

Бондар Олександр Іванович - д.б.н., проф., ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Київ, Україна;

Снєжкін Юрій Федорович - д.т.н., чл.-кор., директор Інституту технічної теплофізики НАН України, Київ, Україна;

Степаненко Сергій Миколайович - д.г.-м.н., проф., ректор Одеського державного екологічного університету, Одеса, Україна;

Ісаєнко Володимир Миколайович - д.б.н., проф., Ректор національного авіаційного університету, Київ, Україна;

Никифоров Володимир Валентинович - д.б.н., проф., проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Кременчук, Україна;

Мандрик Олег Миколайович - д.т.н., проф., проректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна (за згодою);

Хвесик Михайло Артемович - д.е.н., проф., директор Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Київ, Україна;

Осадовскі Збігнєв - д. н., проф., Ректор Поморської Академії в Слупську, Слупськ, Польща.