Композиційні властивості малих залізничних вокзалів галичини ХІХ – початку ХХ століть

2014;
: cc. 77 - 87
Автори:
1
Інститут архітектури Національний університет «Львівська політехніка»

Виявлено головні композиційні ознаки низки малих залізничних вокзалів ХІХ — поч. ХХ-го століть сучасної Галичини, сформульовані стилістичні типи, розташування в краю.

1. Гранкін П.Е., Лазечко П.В., Сьомочкін І.В., Шрамко Г.І. Львівська залізниця. Історія і сучасність. — Львів: Центр Європи, 1996. 2. Лазечко П. Передумови будівництва залізниць у Галичині // Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996. — № 14. — С. 3. 3. Жалоба І.В. Інфраструктурна політика австрійського уряду на північному сході монархії в останній чверті XVIII — 60-х роках XIX ст. (на прикладі шляхів сполучення). — Чернівці: Книги — ХХІ, 2004. — 520 с. 4. Zhaloba I. Die Karl-Ludwig- Eisenbahn — die erste Eisenbahn auf ukrainischem Boden. — In: DaFiU Zeitschrift des UDGV Heft 23, 2011. — S. 111–112. 5. Загородний Р. Спочатку було Перемишль — Львів //Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996. — № 14. — С. 4. 6. Котлобулатова І. Львівський вокзал. Споруда друга // Галицька брама. Львівська залізниця. — 1996. — № 14. — С.16—17. 7. Русанова І.В., Шульга Г.М. Розвиток вокзального комплексу м.Львова від минулого до майбутнього // Вісник НУ «Львівська політехніка» № 674 Архітектура. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. — С. 261–267. 8. Вуйцик В.С., Липка Р.М. Зустріч зі Львовом: Путівник — Львів: Каменяр, 1987, — 175 с. 9. Трегубова Т.О., Мих Р.М. Львів: архітектурно-історичний нарис. — К.: Будівельник, 1989. — 272 с. 10. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B.(Hg.) Львів Lemberg Lwów Lviv Львов Leopolis. Handbuch Architektur und Stadt / Путівник по місту та архітектурі. Digitaldruck.at, A-2544 Leobersdorf. 2010. — 122 c. 11. Hofer A., Leitner E., Tscherkes B. Lemberg Lviv. Architektur & Stadt. 100 Bedeutende Bauwerke. LIT Verlag GmbH & Co KG Wien 2012 — 195 s. 12. Древаль І.В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню доктора архітектури. Полтава 2013. — 36 с. 13. Чобан О.Я. Принципи модернізації та реконструкції залізничних вокзальних комплексів історичних міст // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Архітектура, — Львів, Видавництво Львівської політехніки № 757, 2013. — С. 321— 324. 14. Рочняк Ю.А. Розвиток архітектури залізниць Галичини // Нова подорож до Європи. Львів: ВНТЛ- Класика, 2012. — С.171 — 200. 15. Рочняк Ю.А. Архітектура будинків малих пасажирських залізничних станцій Галичини ХІХ — початку ХХ століть // Проблеми дослідження, збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини: зб. наук. пр. кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів — Львів: Растр-7, 2014. — С. 255 — 265.