30-31 травня, 2019


VIІ Міжнародна науково-технічна конференція «Захист інформації і безпека інформаційних систем»

ISSIS 2019

Львів, Україна

Запрошуємо взяти участь у VІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Захист інформації і безпека інформаційних систем», яка відбудеться 3031 травня 2019 року в Національному університеті «Львівська політехніка».

Метою конференції є обмін досвідом та ідеями між науковцями, які представляють різні наукові школи (як українські, так і зарубіжні); стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців; створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи українських науковців.

До участі у конференції запрошуємо авторів оригінальних (не опублікованих раніше) доповідей, які описують результати досліджень у таких галузях:

  1. Адміністрування та управління інформаційною та кібер безпекою;
  2. Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Криптографічні методи захисту інформації;
  3. Технічний захист інформації;
  4. Захист інформації в кібер-фізичних системах.

Мови конференції: англійська, українська, польська

Для участі у конференції на сайт конференції необхідно направити заявку на участь у конференції та тези доповіді у форматі doc або docx. Від одного автора приймається не більше трьох тез (у тому числі у співавторстві).

Збірник матеріалів конференції (тези доповідей) будуть опубліковані в електронному вигляді на веб-сайті конференції та надані учасникам при реєстрації на електронних носіях .

Кращі доповіді на конференції будуть рекомендовані до друку у колективній монографії. Повідомлення про умови опублікування будуть доведені до учасників під час роботи конференції.