Програмний комітет

ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

БОБАЛО Ю.Я. – ректор Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

КУШНІР Р.М. – директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Академік НАН України, д.ф.-м.н., професор

ОБОРСЬКИЙ Г.О. – ректор Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., професор

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛІВ

ДУДИКЕВИЧ В.Б. – завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

KARPIŃSKI M. – prof. ATH, Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki, dr hab. inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (Polska)

КОБОЗЄВА А.А. – завідувач кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., проф.

ЧЕКУРІН В.Ф. – завідувач відділу №20 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, д.ф.-м.н., професор

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

БУРЯЧОК В.Л. – завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету ім. Б. Грінченка, д.т.н., професор

БЛІНЦОВ В.С. – проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування, академік Академії наук суднобудування України, д.т.н., професор

ГОЛОВКО В.А. – завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій Брестського державного технічного університету, м. Брест, д.т.н., професор (Республіка Білорусь).

ГОРБЕНКО І.Д. – професор кафедри безпеки інформа-ційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.т.н., професор

ДІВІЗІНЮК М.М. – завідувач відділу цивільного захисту та інноваційної діяльності Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України,  д.ф.-м.н., професор

ЄВСЕЄВ С.П. – завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, д.т.н., с.н.с.

ЗАДІРАКА В.К. – завідувач відділу № 140 інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор

GUSTAVSSON R. – Professor at Blekinge Institute of Technology (Karlskrona, Sweden) and at KTH Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden)

KOVELA S. –MBA PGCE CITP Senior Lecturer Accounting, Finance and Informatics, Kingston University London, Ph.D. (United Kingdom)

CARLSSON A. – General Manager of ENGENSEC Tempus Project, lecturer at Blekinge Institute of Technology, Ph.D. (Karlskrona, Sweden)

КОЗАК Р.О. – завідувач кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, к.т.н., доцент

КОРЧЕНКО О.Г. – завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, д.т.н., професор

КУЗНЄЦОВ О.О. – професор кафедри безпеки інформа-ційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.т.н., професор

MARAKOVA-BEGOC І. – Research Fellow at Bretagne Telecom, Dc.S (France)

МАЧУСЬКИЙ Є.А. – завідувач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.т.н., професор

МЕЛЬНИК А.О. – завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

МИКИЙЧУК М.М. - директор інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор;

МОРОЗ Л.В. - професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., доцент

НЄМКОВА О.А. – доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» к.ф.-м., доцент

ОКСІЮК О.Г. - завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, д.т.н., професор

ОСТАПОВ С.Е. - завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету, д.ф.-м.н., професор

ПАВЛИШ В.А. – перший проректор Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н., професор

ПАРХУЦЬ Л.Т. – професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

PETROV О. – prof. AGH, Katedra Informatyki Stosowanej, dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Polska)

ПОГРЕБЕННИК В.Д. – професор кафедри екологічної безпеки та аудиту Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

ПОТІЙ О.В. – професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.т.н., професор

РИБАЛЬСЬКИЙ О.В. – професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ, д.т.н., професор

РУСИН Б.П. – завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, д.т.н., професор

САМОТИЙ В.В. – завідувач кафедри управління інформаційною безпекою Львівського державного універ-ситету безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор

САЧЕНКО А.О. – завідувач кафедри інформаційно- обчислювальних  систем та управління Тернопільського Національного економічного університету, д.т.н., професор

ТОЛЮПА С.В. – професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, д.т.н., професор

ФЕДАСЮК Д.В. – проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор;

ХОМА В.В. – професор інституту автоматики і інформатики політехніки м. Ополе (Республіка Польща), д.т.н., професор

ХОРОШКО В.О. - професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, д.т.н., професор

ЧАПЛИГА В.М. – завідувач кафедри економічної кібернетики Львівського інституту банківської справи, д.т.н., професор

ЯРЕМЧУК Ю.Є. – директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор