Організаційний комітет

СПІВГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

МАКСИМОВИЧ В.М. — завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор%

МАРЧУК М.В. — завідувач відділу № 15 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, д.ф.-м.н., професор

 

ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

ОПІРСЬКИЙ І.Р. — професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., доц.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

ВОЙТУСІК С.С. — доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», к.ф.-м.н.%

ДЗЯНИЙ Н.Р. — асистент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»;

ЖУРАВЕЛЬ І.М. — доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., с.н.с.;

ЛАХ Ю.В. — доцент кафедри захисту інформації Націо-нального університету «Львівська політехніка», к.ф.-м.н.

ЛУЖЕЦЬКА Н.М. — асистент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка»;

КОСТІВ Ю.М. — доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н., доцент;

КУТЕНЬ Р.Б. — асистент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»;

СОВИН Я.Р. — доцент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»,
к.т.н., доцент;

СТАХІВ М.Ю. — доцент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н.;

ТИШИК І.Я. — доцент кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», к.т.н.