Програмний комітет

ГОЛОВИ ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ

БОБАЛО Ю.Я. — ректор Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

ГОРБЕНКО І.Д. — головний конструктор АТ «Інституту інформаційних технологій, д.т.н., професор

КУШНІР Р.М. — директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор

ОБОРСЬКИЙ Г.О. — ректор Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., професор

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛІВ

ДУДИКЕВИЧ В.Б. — завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

KARPIŃSKI M. — prof. ATH, Kierownik Katedry Informatyki i Automatyki, dr hab. inż., Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała (Polska)

КОБОЗЄВА А.А. — завідувач кафедри інформатики та управління захистом інформаційних систем Одеського національного політехнічного університету, д.т.н., проф.

ЧЕКУРІН В.Ф. — завідувач відділу № 20 Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, д.ф.-м.н., професор

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

БУРЯЧОК В.Л. — завідувач кафедри інформаційної та кібернетичної безпеки Київського університету ім. Б. Грінченка, д.т.н., професор

БЛІНЦОВ В.С. — проректор з наукової роботи Національного університету кораблебудування, академік Академії наук суднобудування України, д.т.н., професор

ГОЛОВКО В.А. — завідувач кафедри інтелектуальних інформаційних технологій Брестського державного технічного університету, м. Брест, д.т.н., професор (Республіка Білорусь).

ДІВІЗІНЮК М.М. — завідувач відділу цивільного захисту та інноваційної діяльності Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України, д.ф.-м.н., професор

ЄВСЕЄВ С.П. — завідувач кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця, д.т.н., с.н.с.

ЗАДІРАКА В.К. — завідувач відділу № 140 інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України, д.ф.-м.н., професор

GUSTAVSSON R. — Professor at Blekinge Institute of Technology (Karlskrona, Sweden) and at KTH Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden)

KOVELA S. — MBA PGCE CITP Senior Lecturer Accounting, Finance and Informatics, Kingston University London, Ph.D. (United Kingdom)

CARLSSON A. — General Manager of ENGENSEC Tempus Project, lecturer at Blekinge Institute of Technology, Ph.D. (Karlskrona, Sweden)

ЗАГОРОДНЯ Н.В. — завідувач кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, к.т.н., доцент

КОРЧЕНКО О.Г. — завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, д.т.н., професор

КУЗНЄЦОВ О.О. — професор кафедри безпеки інформа-ційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.т.н., професор

MARAKOVA-BEGOC І. — Research Fellow at Bretagne Telecom, Dc.S (France)

МАЧУСЬКИЙ Є.А. — завідувач кафедри фізико-технічних засобів захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», д.т.н., професор

МЕЛЬНИК А.О. — завідувач кафедри електронних обчислювальних машин Національного університету «Львівська політехніка, д.т.н., професор

МЕЛЬНИК В.А. — професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

МИКИЙЧУК М.М. — директор інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор;

МОРОЗ Л.В. — професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., доцент

НЄМКОВА О.А. — доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка» к.ф.-м., доцент

ОСТАПОВ С.Е. — завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Чернівецького національного університету, д.ф.-м.н., професор

ПАРХУЦЬ Л.Т. — професор кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»,
д.т.н., професор

PETROV О. — prof. AGH, Katedra Informatyki Stosowanej, dr hab. inż., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków (Polska)

ПОГРЕБЕННИК В.Д. — професор кафедри екологічної безпеки та аудиту Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор

ПОТІЙ О.В. — професор кафедри безпеки інформаційних систем і технологій Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, д.т.н., професор

ПРИДАТКО О.В. — заступник начальника кафедри управління проектами, інформаційних технологій та телекомунікацій Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, к.т.н.

РИБАЛЬСЬКИЙ О.В. — професор кафедри інформаційних технологій Національної академії внутрішніх справ, д.т.н., професор

РУСИН Б.П. — завідувач відділу методів і систем обробки, аналізу та ідентифікації зображень фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, д.т.н., професор

САМОТИЙ В.В. — Kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych, dr hab. inż., Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, Kraków (Polska);

САЧЕНКО А.О. — завідувач кафедри інформаційно- обчислювальних систем та управління Тернопільського Національного економічного університету, д.т.н., професор

ТКАЧ Ю.М. — завідувач кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Чернігівського Національного технічного університету, д.п.н., доцент;

ФЕДАСЮК Д.В. — професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор;

ХОМА В.В. — професор інституту автоматики і інформатики політехніки м. Ополе (Республіка Польща), д.т.н., професор

ХОРОШКО В.О. — професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, д.т.н., професор

ШЕЛЕСТ М.Є. — професор кафедри кібербезпеки та математичного моделювання Чернігівського Національного технічного університету, д.т.н., професор;

ЯРЕМЧУК Ю.Є. — директор Центру інформаційних технологій і захисту інформації Вінницького національного технічного університету, д.т.н., професор.