Досвід складання фронтальних планів в масштабі 1: 10 фотограмметричним методом

1
Київський інженерно-будівельний інститут

Дано аналіз складання планів фасадів споруд в масштабі 1:10 досліджено точність складання таких планів методом фототрансформування.