Основні геодезичні роботи при спорудженні аркових гребель

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглядаються питання організації і методики виконання основних розбивочних робіт при спорудженні великих аркових гребель.

1.Чалюк Т. Н. К вопросу построения триангуляционных сетей для разбивки арочных плотин. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1976, вып. 23.

2. Баран П. И. Разбивка инженерных сооружении методом редуци­рования. — «Инженерная геодезия», 1972, вып. 12.