Про розбіжності прямого і зворотного азимутів на здвоєних пунктах Лапласа

1
Національний університет "Львівська політехніка"

Наводиться формула для обчислення розбіжності прямого і зворотного азимутів на здвоєних пунктах Лапласа з урахуванням розбіжності взаємних вертикаль.

  1. Красовским Ф. Н. Избранные сочинения. Т. 4. М., Геодезиздат, 1955.
  2. Уралов С. С. Общая теория методов геодезической астрономии, М., «Недра», 1973.