Видозмінені типові умовні рівняння сторін в трилатерації

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”

Продовжено дослідження зі складання типових умовних рівнянь в трилатерации. Якщо в ланцюгах трикутників задані тверді дирекційні кути зв'язуючих сторін, що з'єднують визначаються пункти, використовуються для обчислення наближених координат, то тоді змінюють свій вигляд і формули поправок координат і умовні рівняння.

1. Кв а сню к Б. П. Об уравнивании сетей трилатерацни по способу уело Ш 9 *Геодезия. картография и аэрофотосъемка», 1974, вып 20                                                                                                         ' '

2.. К в а с н ю к Б. П. О составлении весовых функции в тоилатепяпии _ «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1975, вып. 22.