Про середні квадратичні помилки, обчислені за кутовими нев’язками трикутників і за відхиленнями виміряних кутів від середніх значень.

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”
  1. Визгин А. А. Анализ ошибок угловых измерений в триангуляции. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 1959, Вып. 4, С. 17—24.
  2. Яковлев Н. В. Усовершенствование программы для наблюдений по способу симметричных комбинаций трех направлений (при уравнивании направлений). // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1959, Вып. 4, С. 43—51.
  3. Яковлев Н. В. К обшей теории угловых измерений в триангуляции 1—2 классов. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, 1964, Вып. 1. С. 3—17.